Till sidans huvudinnehåll

Sortera såhär

Sorteringsguiden A-Ö

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Sprayburkar och gaspatroner är miljöfarligt avfall

Sprayburkar och gaspatroner ska sorteras som miljöfarligt avfall och lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation.

Sortera textil och kläder

Bidra till en mer hållbar textilkonsumtion genom att sälja, ge bort eller återvinna textilier du inte behöver eller vill ha längre.

Sortera miljöfarligt avfall

Det är inte så komplicerat att ta reda på vad som är farligt avfall. Här berättar vi vad du kan hålla utkik efter.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Lär dig mer om vatten

Vårt dricksvatten kontrolleras noga

Vårt dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Fakta om vatten

Kontrolleras vattnet på helgen? Vem ser till att jag får varmvatten? Vilken hårdhetsgrad har vattnet? Och vilket pH-värde har det? Det och annan fakta om vårt kranvatten har vi samlat i den här artikeln.

Fakta om vattentryck

Med vattentryck menas det tryck som vattnet transporteras till din kran. Trycket i vattenledningarna till din fastighet varierar med höjden över havet samt nivån i och avståndet till vattenreservoarer och tryckstegringsstationer. Här hittar du vanliga frågor om vattentryck.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Tips för att leva mer hållbart

Diklofenak – nej tack!

Visste du att vissa innehåller diklofenak – ett ämne som är giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer? Bland annat påverkas fiskars njurar.

Gör biogas av din fallfrukt

Nu finns separata containrar för fallfrukt på Stockholms återvinningscentraler.

Miljögifter som skadar

Minska användningen av miljögifter i samhället och bidra till en bättre vattenmiljö med levande sjöar och hav som vi kan bada och fiska i. Lär dig namnen på ämnena som du bör undvika.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Lärare, elev och förälder

Hej pedagog! Hej elev!

Vill du lära dig om vatten, avfall och miljö? Här hittar du lärarhandledningar, sagor och pyssel om hur vattnet kommer till kranen, vad som händer när du spolar i toaletten och hur avfallshanteringen fungerar. Välj en rubrik som passar dig.

Baltic Sea Science Center

Vi erbjuder gratis lektioner om Östersjön till högstadie- och gymnasieklasser i Stockholms kommun och Huddinge kommun. Lektionerna sker på Skansen.

Stop the Monsters i avloppen

Stoppa monstren i avloppen

Monstren fortsätter härja i våra avlopp och skapar kaos i rören – vi måste hjälpas åt att få bort dem. Nedspolat fett och skräp skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Gör istället en hjälteinsats och släng våtservetter eller överbliven matolja där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.

Skräpet i siffror

Varje dag året runt slängs skräp i avloppet. Enorma mängder kommer till reningsverken. Men hur mycket är mycket? Och vad är det som slängs i avloppet?

Vår historia

Så fick Stockholm kranvatten

Idag har vi svårt att föreställa oss förhållandena i en snabbt växande stad under 1800-talet. Stockholm var omgivet av vatten, som mer och mer smutsades ner av avfall från gator, hushåll och hantverkerier. Vid bryggorna tvättade man och tog på samma ställe vatten till hushållen.

Ett mörkt kapitel i vår historia

Från 1800-talet och framåt var torrdass det vanligaste. De fanns både i husen, men också på offentliga platser.

Långt, långt bort från stan

Långt, långt bort från stan sökte man sig när det gällde att hitta en ny lämplig plats för stockholmarnas dricksvattenproduktion. Där cirka två mil från staden kunde man dels få grundvatten ur Ekeröåsen, dels ytvatten från Bornsjön. Och skulle behovet bli riktigt stort fanns ju Mälaren att tillgå.

Renhållningen börjar regleras

Det var först i mitten av 1800-talet som renhållningen började organiseras på riktigt. 1859 grundades nämligen Stockholms renhållningsverk och verket tog över ansvaret för latrinhämtningen.

Se alla artiklar inom det här ämnet