Till sidans huvudinnehåll

Sortera såhär

Återbruk

I Sverige använder vi idag mer produkter och material än vad som är hållbart ur ett miljö och resursperspektiv. Genom att återanvända de saker vi har spar vi på naturens resurser.

Plast platsar i återvinningen

När du sorterar behöver du inte hålla reda på vilken typ av plastförpackningar som går att återvinna. Utvecklingen går hela tiden framåt och allt fler typer av plast kan återvinnas.

Sorteringsguiden A-Ö

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Lär dig mer om vatten

Vårt dricksvatten kontrolleras noga

Vårt dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Fakta om vatten

Kontrolleras vattnet på helgen? Vem ser till att jag får varmvatten? Vilken hårdhetsgrad har vattnet? Och vilket pH-värde har det? Det och annan fakta om vårt kranvatten har vi samlat i den här artikeln.

Fakta om vattentryck

Med vattentryck menas det tryck som vattnet transporteras till din kran. Trycket i vattenledningarna till din fastighet varierar med höjden över havet samt nivån i och avståndet till vattenreservoarer och

Se alla artiklar inom det här ämnet

Lär dig mer om dagvatten

Ta hand om dagvattnet

Regn- och smältvatten som rinner på marken kallas dagvatten. Tar vi hand om dagvattnet och undviker att förorena det så blir våra sjöar och vattendrag renare. Vad kan du göra och vad gör vi?

Dagvattenwebben

Mycket kan göras för att utveckla dagvattenhanteringen i en hållbar riktning. På dagvattenwebben hittar du vägledning om hur dagvattnet kan planeras på ett sätt som överensstämmer med Stockholms dagvattenstrategi.

Tips för att leva mer hållbart

Använd vattnet hållbart

Vattnet är en värdefull resurs som vi delar med andra. Därför är det viktigt att använda det smart. När vädret är varmt och torrt går det åt mycket mer vatten, då är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten.

Miljögifter som skadar

Minska användningen av miljögifter i samhället och bidra till en bättre vattenmiljö med levande sjöar och hav som vi kan bada och fiska i. Lär dig namnen på ämnena som du bör undvika.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Pedagog och elev

Vår skolsajt

Vill du lära dig om vatten, avfall och miljö? På vår skolsajt hittar du bland annat sagor, mysterier, övningar och filmer. Hur kommer vattnet till kranen? Vad händer när du spolar i toaletten? Och hur fungerar vår

Lektion på Skansen

För grundskolan och gymnasiet i Stockholm och Huddinge erbjuder vi gratis skolbesök på Skansens Baltic Sea Science Center. Besöken ska ge kunskap och väcka engagemang hos eleverna om Östersjön.

Lärarhandledning

I vårt förskole- och skolmaterial får man lära sig mer om vatten, avlopp och sopor samt hur det funkar i en stor stad som Stockholm. Man får också veta hur du kan göra stor skillnad för miljön i vardagen.

Stop the Monsters i avloppen

Monster of Tvätt

Överdrivet tvättande leder till försämrad vattenkvalitet då läbbiga kemikalier och mikroplaster inte kan renas bort utan följer med ut i Östersjön.

Monster of Flott

Monstren fortsätter härja i våra avlopp och skapar kaos i rören. Nedspolat fett skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk.

Monster of Våtservett

Nedspolat skräp skapar problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Släng våtservetter där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.

Vår historia

Så fick Stockholm kranvatten

Idag har vi svårt att föreställa oss förhållandena i en snabbt växande stad under 1800-talet. Stockholm var omgivet av vatten, som mer och mer smutsades ner av avfall från gator, hushåll och hantverkerier. Vid bryggorna

Ett mörkt kapitel i vår historia

Från 1800-talet och framåt var torrdass det vanligaste. De fanns både i husen, men också på offentliga platser.

Renhållningen börjar regleras

Det var först i mitten av 1800-talet som renhållningen började organiseras på riktigt. 1859 grundades nämligen Stockholms renhållningsverk och verket tog över ansvaret för latrinhämtningen.

Långt, långt bort från stan

Långt, långt bort från stan sökte man sig när det gällde att hitta en ny lämplig plats för stockholmarnas dricksvattenproduktion. Där cirka två mil från staden kunde man dels få grundvatten ur Ekeröåsen, dels ytvatten

Se alla artiklar inom det här ämnet