Till sidans huvudinnehåll

Student

Examensarbete och praktik

Student

Som Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag är det viktigt för oss att tänka nytt och hitta nya innovativa lösningar. I detta arbete är du som student otroligt viktig.

Skriv examensarbete eller uppsats hos oss

Genom att skriva ditt examensarbete eller din uppsats hos oss får du chansen att vara med och påverka morgondagens vatten- och avfallshantering och samtidigt lära känna oss som arbetsgivare.

Det kan skapa möjligheter för dig i en framtida karriär på hos oss och bidra till insikter om den viktiga samhällsfunktion som vår verksamhet har. Lediga exjobb att söka listas nedan.

Ersättning

Förutsatt att ditt examensarbete är färdigt och godkänt av ditt lärosäte har du möjlighet att som tack få ett arvode för ditt arbete. Vi betalar tusen kronor per högskolepoäng, det vill säga 30 000 kr för en kurs på 30 högskolepoäng och 15 000 kr för en kurs på 15 högskolepoäng. Om ni är flera som skriver arbetet så delas arvodet er emellan.

Praktik

Du som student kan få möjlighet att utföra din praktik hos oss.

Hos oss får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken samtidigt som du lär känna oss som arbetsgivare. Just nu har vi inga lediga praktikplatser, när vi har det listas de nedan.

Exjobb och praktikplatser att söka

Utvärdering av internkommunikation, 15-30 hp

Vi söker en till två studenter hjälper oss att utvärdera vår internkommunikation.

Praktikplats på Inköpsenheten

Vill du göra din praktik på en utvecklingsdriven inköpsenhet? På Stockholm Vatten och Avfall arbetar vi på inköp inte bara med upphandlingar, utan även strategiskt tillsammans med verksamheten för att tillgodose behov och följa upp befintliga avtal. Till höstterminen söker vi 1-2 praktikanter som läser en utbildning inom inköp och upphandling.