Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för tandläkare

Tandläkare

Det är viktigt att mängden kvicksilver fortsätter minska. Amalgam som innehåller kvicksilver används sällan som fyllningsmaterial idag, men ämnet kan frigöras när gamla lagningar tas bort. Därför riskerar kvicksilver att ansamlas i avloppsledningar och spolas vidare till avloppsreningsverken.

Amalgamavskiljare

På tandvårdsmottagningar där amalgam hanteras ska det finnas godkända amalgamavskiljare. Avskiljare ska finnas vid behandlingsstolar, vaskar, diskhoar eller liknande platser för rengöring av utrustning som är förorenad av amalgam.

Amalgamavskiljarens funktion ska kontrolleras regelbundet enligt serviceavtal med ackrediterad leverantör. Desinfektionsmedel ska vara miljöanpassat och användas dagligen för att därmed bevara avskiljarens verkan. Amalgamföroreningar ska alltid rapporteras till kommunens miljöförvaltning/miljökontor.

Kvicksilverförorenade avlopp

Du som bedriver tandvård ansvarar för att märka upp avloppsrör vid vask/diskmaskin etc. när produkter med kvicksilver riskerar att hamna i avloppsnätet. Etiketter kan beställas av Stockholm Vatten och Avfall via grupp.am@svoa.se

Sanering

Inför sanering av föroreningar ska anmälan göras till miljökontoret i den kommun mottagningen ligger i, i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är förbjudet att spola ut avlagringar av amalgam eller demontera rör utan att omhänderta det som farligt avfall.

Mer detaljerad information om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör finns på Stockholm stads hemsida.

Stockholms stads regler för tandläkare