Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Tillfälligt vatten

Har du behov av tillfälligt vatten?

Hyr en brandpostmätare

Hos oss kan du hyra en brandpostmätare för anslutning till vattenledningsnätet. Du kan hyra en mätare för en kortare eller en längre period. Vi vill att mätarställningen rapporteras in minst en gång per år.

Brandpostmätare hämtas ut på vårt huvudlager i Ulvsunda.
På måndagar och onsdagar kan de också hämtas på vårt lager i Högdalen.

Ta med legitimation eller ID06 samt faktureringsuppgifter när du ska hämta ut en brandpostmätare.

Adress och öppettider till våra lager

Vad ingår?

I kostnaden ingår ventilnyckel samt pump. Det ingår inte slang och vi har inte heller möjlighet att låna ut slang. Brandpostmätaren har brandpostkoppling (brandslang) och atlaskoppling/klokoppling (för vanliga slangar).

Regler för användning

Om vattnet ska användas som dricksvatten måste dricksvattenkvaliteten säkras med nödvändig provtagning. Det är du som användare som ansvarar för att det görs.

Mer information om dricksvattenföreskrifter finns från Livsmedelsverket.

Tänk på att mätaren bara får användas på brandposter i Stockholms stad eller i Huddinge kommun. Pumpa alltid ur brandpost före och efter användning.

Sönderfrusna, skadade, förkomna och stulna brandposter ersätts av dig som kund enligt aktuell prislista. Stulen vattenmätare ska alltid polisanmälas och därefter skriftligen anmälas till vår kundtjänst. Olovligt uttag med annan utrustning polisanmäles.

Brandposter är markerade med en röd flagga, vanligtvis på husfasad eller stolpe.

Tips

  • Det bör finnas en driftansvarig för evenemangsvattnet.
  • Det är viktigt att ledningarna och slangarna hanteras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt. Till exempel genom att ledningarnas ändar hålls pluggade, för att förhindra förorening av ledningsnätet.
  • Dricksvattenkvalitetsprover behöver tas i god tid, minst sju dagar innan evenemanget startar, för att man ska hinna få analysresultaten. Vattenkvaliteten bör även undersökas under evenemanget.
  • Lämpliga provtagningspunkter kan vara i slangdragningens ändpunkter.
  • Dricksvattnet bör stå på rinn, för att förhindra stillastående vatten i slangarna. God omsättning är speciellt viktigt om det är varmt eller om slangarna ligger i direkt solsken på marken.
  • Om dricksvattnet skulle vara otjänligt inom hela eller stora delar av området kan information om det behöva lämnas via anslag intill varje tappställe. Alternativt att hela det temporära dricksvattennätet tas ur drift.

Oftast görs tillfälliga ledningsdragningar på festivalområden. Dessa mer eller mindre tillfälliga ledningsdragningar innebär särskilda problem för att upprätthålla dricksvattenkvaliteten, även om dricksvattnet tas från en kommunal anläggning.

Festivalarrangören eller den som ansvarar för tillhandahållandet av dricksvatten ska därför säkerställa att dessa risker minimeras. Till exempel genom olika rutiner för inkoppling med mera (allmänna hygienregler), faroanalys och undersökningsprogram.

Även risken för återströmning till den kommunala distributionsanläggningen bör beaktas. Den ansvarige är också skyldig att uppfylla kraven i 15 – 17 §§ SLVFS 2001:30 på att undersöka eventuella problem, att utreda och att informera.