Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för textiltvätterier

Textiltvätterier

För att vattnet från textiltvätterier ska kunna renas får inte avloppsvattnet innehålla ämnen som reningsverket inte kan hantera.

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter tas också emot, om innehållet är behandlingsbart.

För att vi på Stockholm Vatten och Avfall ska kunna rena avloppsvatten från textiltvätterier behöver avloppsvattnet innehålla ämnen som kan renas i reningsverket. Om vattnet exempelvis innehåller för höga halter metaller, olja eller andra giftiga ämnen behöver även rening ske vid källan, innan avloppsvattnet leds till ledningsnätet.

Vi har tagit fram riktlinjer som grund till bedömning om ett textiltvätteri kan leda avloppsvattnet direkt till ledningsnätet eller om extra rening krävs. Riktlinjerna utgör en del i den individuella prövning som görs för varje enskild verksamhet i enlighet med Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Stockholm och Huddinge.

Riktlinjer för textiltvätterier