Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Skadeståndsanspråk för vatten och avlopp

Om du drabbats av en vattenskada eller översvämning ska du alltid börja med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. I de fall du inte har ett försäkringsbolag fyller du i formuläret nedan. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Innan du ansöker om skadeståndsanspråk för vatten och avlopp måste du rapportera översvämningen till oss så vi kan se större samband.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Din hemförsäkring täcker en del skador som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Vårt ansvar

Vi är ansvariga om översvämningar eller vattenskador beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.

Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade "förbindelsepunkten". Den är vanligen placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Bedömning

När det gäller skador som orsakats i samband med våra tjänster vatten och avlopp prövas din rätt till ersättning i första hand mot bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och Stockholm och Huddinges allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

För att få rätt till ersättning krävs som regel i dessa fall att du är fastighetsägare. Du ska därför som hyresgäst eller bostadsrättshavare vända dig till din hyresvärd eller förening.

Om ditt skadeståndsanspråk gäller annan skada än sådan som uppstått i förhållandet mellan fastighetsägare och huvudman för vatten och avlopp, ber vi dig förtydliga på vilken juridisk grund du anser att Stockholm Vatten och Avfall är ersättningsskyldig.

Så här handlägger vi ärenden

När din skadeanmälan når oss får den ett ärendenummer och du får ett bekräftelsebrev.

Varje ärende tilldelas en ansvarig utredare från berörd del i verksamheten som rapporterar till bolagets skadereglerare som slutligen tar beslut gällande eventuell ersättning.

Handläggningstiderna är varierande. Varje ärende bedöms för sig och vissa är mer komplicerade än andra. När mer tekniska bedömningar krävs, som flödesmätningar vid skyfallsrelaterade skador, kan utredningstiden ibland bli lång.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med beslutet gällande din ersättning ska du i första hand kontakta din skadereglerare, vars kontaktuppgifter finns angivet i bekräftelsebrev och beslutsbrev.

Det finns dock ingen rätt till att överklaga beslutet och du hänvisas därför till Mark- och miljödomstolen för ärenden som avser VA-förhållandet eller Stockholm Vatten och Avfalls arbeten. För övriga ärenden hänvisas till allmän domstol.

Ansök om skadeståndsanspråk

Har du en hemförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag för anmälan av skada i första hand. Försäkringsbolaget utreder och har kontakt med oss i de fall det är aktuellt.

I ditt skadeståndsanspråk beskriver du i skadebeskrivningsfältet (längst ner i formuläret) den skada som uppstått och hur den orsakats av oss. Du behöver även ange den ekonomiska ersättning du önskar och styrka detta med underlag som kopior på kvitton, fakturor, självriskkostnader och besiktningsunderlag. Vid krav på ersättning för lösöre behöver du uppge inköpspris och ålder på det som skadats. Vi ersätter inte åldersavdrag. 

I det fall du inte har ett så kallat anmälnings-id tillgängligt kan du hoppa över det fältet i formuläret. 

 

9880
Anmälan skadeståndsanspråk för vatten och avlopp* Obligatoriskt fält
Var god fyll i fältet Namn*
Mejladressen ska ha formatet abc@abc.abc E-post*
Var god fyll i fältet Telefon dagtid / mobil*
Var god fyll i fältet Skadeadress*
Var god fyll i fältet Postadress*
Var god fyll i fältet Anmälnings-ID*
Var god fyll i fältet Skada*
Var god fyll i fältet Datum för skada*
Var god fyll i fältet Klockslag för skadan*
Bilagor
Filen är för stor
Skadan omfattar följande
Kontaktperson på Stockholm Vatten och Avfall
Försäkringsbolag
Skadebeskrivning (Beskriv skadeförlopp och ev. vidtagna åtgärder)
GDPR

Jag har läst villkoren och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall behåller mina personuppgifter.

Du måste godkänna villkoren