Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Vatten- och avfallstjänster

Tjänster

Vi levererar rent dricksvatten till din kran och ser till att ditt avloppsvatten tas omhand och renas. Vi hämtar ditt avfall och erbjuder fler tjänster än bara hämtning av rest- och matavfall.

Sophämtningsdagar

Du kan se vilken dag ditt avfall ska hämtas i Mina sidor. Logga in med BankID eller lösenord och klicka på fliken Avfallstjänster.

Abonnemang för sophämtning

Matavfall och restavfall

Det vanligaste abonnemanget. Vi hämtar ditt matavfall och ditt restavfall i separata kärl. Du kan välja på hämtning varje, varannan eller var fjärde vecka för restavfallet och varannan vecka för matavfallet.

Endast restavfall

Om du har hämtning av endast restavfall kan du välja på hämtning varje eller varannan vecka. Denna abonnemangsform erbjuds endast om du har fått dispens från obligatoriet för matavfallsinsamling från miljöförvaltningen.

Trädgårdsavfall

Vi erbjuder ett säsongsabonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtning sker varannan vecka från april till och med oktober.

Läs av vattenmätaren regelbundet

Läs av din vattenmätare regelbundet så din faktura blir korrekt. Logga in på Mina sidor med BankID och rapportera mätarställningen där.

Aktuellt för dig i villa och radhus

Om du drabbats av översvämning

Checklista om hur du skyddar ditt hem. Kom ihåg att direkt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Bräddningar - så fungerar ledningssystemet vid stora regn

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som sker när ledningsnätet eller reningsverk blir överbelastat. Det är en viktig systemfunktion som finns för att minska risken för översvämningar vid mycket regn.

Sommartips för avfallskärl

Gör såhär för att undvika dålig lukt från dina avfallskärl på sommaren.

När kommer sopbilen?

Sök efter din adress så berättar vi vilken dag du har sophämtning.

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Taxor för vatten och avfall 2024

VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 är beslutad. Taxan för en villa höjs med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Matavfallssortering för dig som bor i villa eller radhus

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Håll matavfallspåsen torr

Här är våra bästa tips för att få till en bra och enkel hantering av matavfallet hemma och på jobbet.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Hitta snabbt

Börjar matavfallspåsarna ta slut?

Såhär gör du som bor i villa eller radhus för att få nya.

Beställ hämtning av matavfall från villa och radhus

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet. Matavfall hämtas var 14:e dag. Du kan också ha ett delat abonnemang och dela ett matavfallskärl med en granne. Abonnemanget för matavfallshämtning kostar inget extra.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du vet väl att du kan få hjälp med hämtning av ditt trädgårdsavfall? Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningsstationer

Återvinn förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Hitta din närmaste här. Om det är skräpigt eller fullt kan du felanmäla stationen.

Återvinningscentraler

Hitta adresser och öppettider till återvinningscentraler och återbruk. Här lämnar du till exempel grovavfall, elektronik, porslin och återbruk.

Pop-up återbruk

Lämna smått grovavfall på en plats nära dig! Vi är på två platser varje helg under perioden april - oktober. Hit tar du dig enkelt genom att gå eller cykla.

Returrundan

Hör du en glad trudelutt i kvarteret? Då är Returrundan på plats och tar emot grovavfall, miljöfarligt avfall och saker till återbruk. En sväng för ditt släng.

Alla platser för återvinning och återbruk

Hitta alla våra tjänster och inlämningsplatser för grovavfall, miljöfarligt avfall, elavfall och återbruk.