Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Priser

Priser

Kostnaderna för vatten och avfall fastställs varje år av kommunfullmäktige. Taxorna ska spegla de faktiska kostnaderna.

Prislistor för vatten och avlopp

Priser för avfallshantering

Flerfamiljshus kan välja mellan volymtaxa eller vikttaxa om hämtförhållandet tillåter.

Matavfallshämtning i separat insamlingssystem är kostnadsfritt för flerfamiljshus under förutsättning att det finns goda hämtförhållanden och hämtfrekvensen är en gång i veckan. Tillägg för dragavstånd över 10 meter och ökad hämtfrekvens tillkommer.

Detaljerade priser och avgifter för avfallshantering hittar du i årets avfallstaxa.

Priser och avgifter för sophämtning och VA

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet