Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Fakturaadresser och betalningsuppgifter

Här finns en sammanställning över alla betalnings- och faktureringsuppgifter för respektive bolag uppdelat för kunder och leverantörer. Vår koncern heter Stockholm Vatten och Avfall, ett namn vi kallar oss i alla sammanhang utom de rent juridiska.

Faktura- och betalningsuppgifter för kunder

För dig som är kund hos oss gäller nedanstående fakturaavsändare och betalningsuppgifter:

Avsändare: Stockholm Vatten AB (Stockholm Vatten AB fakturerar även på uppdrag av Stockholm Avfall AB)

Organisationsnummer: 556210-6855

Momsregnr: SE556210685501

Plusgiro: 84 36 00-8

Bankgiro: 5496-7096

Faktura- och betalningsuppgifter för leverantörer

För dig som är leverantör gäller nedanstående avtalsparter och faktureringsuppgifter till Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholm Vatten AB (556210-6855)
Kund-ID STH 296
Box 90111
120 21 Stockholm (VAT SE556210685501)

Stockholm Avfall AB (556969-3087)
Kund-ID STH 470
Box 90111
120 21 Stockholm (VAT SE556969308701)

PDF-fakturor via e-post skickas till fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Bolagsuppgifter

Stockholm Vatten AB

Avsändare: Stockholm Vatten AB
Organisationsnummer: 556210-6855
Momsregnr: SE556210685501
Plusgiro: 414 80 02-1
Bankgiro: 5155-8682
BIC: NDEASESS
IBAN: SE4195000099604202119493

Stockholm Avfall AB

Avsändare: Stockholm Avfall AB
Organisationsnummer: 556969-3087
Momsregnr: SE556969308701
Plusgiro: 71 42 46-6 Bankgiro: -
BIC: NDEASESS
IBAN: SE3095000099603407142417

E-fakturor och Peppol

För att e-fakturor för Stockholm Vatten och Avfalls olika bolag ska komma rätt är det mycket viktigt att de skickas till rätt mottagare inom PEPPOL respektive Tieto. För våra två bolag gäller nedanstående:

Mottagar-id inom Peppol:

Stockholm Vatten AB 0007:5562106855
Stockholm Avfall AB 0007:5569693087

GLN kod (elektronisk adress) inom VAN-tjänst Tieto:

Stockholm Vatten AB 7381031007149