Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Dina vatten- och avfallstjänster

Hämtning av restavfall

Som villa- och radhusägare kan du välja på olika alternativ för din sophämtning.

Abonnemang för matavfall och restavfall

Om du har ett abonnemang för både restavfall, alltså den vanliga soppåsen och matavfall hämtas ditt matavfall var 14:e dag. För restavfallet kan du välja på hämtning varje vecka, var 14:e dag eller var 4:e vecka. 1:a januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfallet i Stockholm.

Läs mer om hämtningen av matavfall på sidan för matavfall.

Abonnemang för endast restavfall

Om du har ett abonnemang för endast restsavfall kan du välja på att ha hämtning varje vecka eller var 14:e dag. Med restavfallet menar vi den vanliga soppåsen. 

För restavfallet betalar du en taxa baserad på avfallsvikten. Det innebär att ditt sopkärl vägs vid varje hämtning och vikten på dina sopor avgör kostnaden. För själva hämtningen betalar du en grundavgift som baseras på hur ofta du har hämtning.

Beställ eller ändra ditt abonnemang

Fyll i formuläret om du vill ändra hur ofta ditt restavfall hämtas.

Har du frågor kan du kontakta vår kundtjänst på kund@svoa.se 

Ändra abonnemanget för sophämtning

Jag vill ha ett avfallskärl på:
Jag vill ha mitt restavfall hämtat:
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Priser och avgifter för sophämtning och VA