Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Riktlinjer och lagar

Bergvärme

Bergvärme kallas ibland för energibrunnar. Ska du söka tillstånd för bergvärme hittar du viktig information här.

Ansökan om tillstånd

Om du bor i Stockholm gör du din ansökan via Stockholms stads e-tjänst:

Bor du i Huddinge gör du din ansökan på Huddinge kommuns webbplats:

Vi är bara en remissinstans i frågor om bergvärme. Ansökan gör du till kommunen som sedan skickar de den på remiss till bland annat oss. Du får ett gemensamt svar på din ansökan, inklusive alla remissinstanser, från Stockholms stad respektive Huddinge kommun.

Hantering av borrvatten

Det vatten som avleds från bergvärmeborrning till dagvattnet får innehålla högst 500 mg suspenderat material per liter. Vid provtagningar har en enkel sedimentationscontainer med nedstucken slang visat på utgående halter kring 50 000 mg per liter. Du bör alltså inte låta borrvattnet rinna ner en gatubrunn.

Trafikkontoret har ansvaret för dagvattenbrunnarna i Stockholm. Anmälan om hantering av vatten och borrkax från bergvärmeborrning görs till stadsmiljöavdelningen.