Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Planera hanteringen av avfall

Om du ska förändra eller förbättra hanteringen av avfall i fastigheten finns det några saker att tänka på.

När du planerar för fastighetens avfallshantering och miljörum behöver du känna till:

  • fördelar med olika insamlingssystem, som sopsug, bottentömmande behållare eller kärl, för avfall i din fastighet
  • hur du bäst ska planera avfallsutrymmet och de olika fraktionerna som t.ex. matavfallsinsamling, farligt avfall och kanske en återbrukshörna.
  • viktiga riktlinjer för tillgänglighet.

I broschyren Projektera och bygg för god avfallshantering finns rekommendationer och riktlinjer kring detta som stöd i din planering. 

Projektera och bygg för god avfallshantering kan användas som underlag för alla som planerar och projekterar system för insamling av avfall. Broschyren tar även upp frågor kopplade till markåtkomst, utrymmen i fastigheter, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet, vilka är särskilt viktiga vid etablering av platser för avfallshantering.

Broschyren vänder sig främst till byggaktörer, fastighetsägare, arkitekter och inte minst berörda inom stadens förvaltningar och bolag som beslutar, projekterar eller på annat sätt berörs av avfallsfrågor inom stadsbyggnadsprocessen.

Kontakta oss för rådgivning om avfallslösningar

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ladda ner