Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Hantera översvämning

Översvämningar som uppstår efter långvariga eller häftiga regn och skyfall kan få stora konsekvenser. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar.

För att minska risken för skador är det viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Om du drabbats av en översvämning anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag enligt deras rutiner och du får från dem stöd i hur du ska agera efter skadan. Till oss på Stockholm Vatten och Avfall kan du anmäla att du fått en källaröversvämning. Vi använder informationen för att kartlägga och analysera ledningsnätets funktion och var vi behöver göra åtgärder.

Läs mer på underliggande sidor. 

Om du drabbats av översvämning

Checklista om hur du skyddar ditt hem. Kom ihåg att direkt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Förebygg översvämningar i ditt hus

För att minska risken för eventuella skador vid översvämning kan du i förebyggande syfte genomföra åtgärder på din fastighet.

Skadeståndsanspråk för vatten och avlopp

Om du drabbats av en vattenskada eller översvämning ska du alltid börja med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. I de fall du inte har ett försäkringsbolag fyller du i formuläret nedan. Rätten till ersättning