Till sidans huvudinnehåll

Projekt Reduce, Reuse, Recycle

Projektet Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden demonstrerar hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen (återvinning, återbruk och delningsekonomi) kan skalas upp på stadsdelsnivå.

Projektet Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden drivs av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med KTH, Universitetet i Agder och ett antal fastighetsägare i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet demonstrerar hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen (återvinning, återbruk och delningsekonomi) kan skalas upp på stadsdelsnivå. Syftet är att skapa beslutsunderlag för att Stockholm Vatten och Avfall ska kunna realisera de högt ställda avfallsmålen. Projektet pågår mellan 2022 till 2024 och ingår i innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektets använder sig av digitala lösningar som en möjliggörare för att bidra till en enklare och mer hållbar vardag kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi i stadsdelen. De nya lösningarna väntas bidra till bättre sortering, mindre avfall, färre fel och nöjdare slutanvändare av avfallssystemen i Norra Djurgårdsstaden.

Bakgrund

I Stockholmshems kvarteret Hornslandet genomfördes ett forskningsprojekt tillsammans med 60 hushåll 2019-2021. Syftet var att bidra till en enklare, trivsammare och klimatsmartare vardag kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi med hjälp av en app för grannskapet. Resultaten var goda och de nya lösningarna bidrog till nöjdare boende, bättre återvinning och ett ökat hållbarhetsengagemang i kvarteret. Med sopsugsleverantören Envac tas nu nästa steg i utvecklingen där en IoT-baserad digital infrastruktur utvecklas och skalas upp till fler fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen innehåller bland annat den uppdaterade och förbättrade mobilappen Envac ReFlow, som digitaliserar sopsugen i området och gör det lättare och roligare att leva mer klimatsmart.

Du som bor hos några utvalda fastighetsägare i Norra Djurgårdsstaden bjuds nu att bli de första i området som får testa de nya lösningarna. Som deltagare laddar du ner en mobilapp där du bland annat kommer kunna:

  • Se status för, felanmäla, och få återkoppling för sopsugen.
  • Läsa guider om hur och var olika material sorteras där du bor.
  • Få smarta tips på hur du kan leva mer klimatsmart i din vardag.
  • Få återkoppling och se klimateffekten av din, stadsdelens och fastigheten sortering i sopsugen.

Samarbetspartners

Kontakt

Lars-Olov Andersson

Teknisk utredare

E-post: lars-olov.andersson@svoa.se

Ansvarig för projekt Reduce, Reuse, Recycle.