Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Beställ M-bus-/pulsmätare

Fjärravlästa vattenmätare är smidigt i större fastighetsbestånd. Vi kan, mot en kostnad, byta ut din vattenmätare och installera så kallade M-busmätare eller pulsmätare. Använd formuläret på den här sidan för att beställa installation.

Villkor för installation

  • Pris installation av för M-Bus/Pulsmätare återfinns i årets taxa. Det tillkommer också en årlig abonnemangskostnad per mätare.
  • Installation/byte kan endast beställas för kundens samtliga mätare i fastigheterna. Stockholm Vatten och Avfall gör sedan i samråd med kunden en planering för installation/byte.
  • Stockholm Vatten och Avfall vill ha kontaktperson till samtliga berörda fastigheter.
  • Mätarplatsen ska vara konstruerad enligt typritning som meddelas i samråd med VA-ingenjör.

Beställning av M-busmätare och pulsmätare

Typ av mätare
Jag har läst villkoren
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

VA-taxa