Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Verksamheter i din fastighet

Om du har andra verksamheter i din fastighet kan du behöva veta mer om vilka krav som gäller för dem.

 

 

Andra verksamheter i fastigheten

Fordonsrelaterade verksamheter ska vara utrustade med avskiljarsystem, det vill säga slam- och oljeavskiljare, som ser till att inte slam och oljor släpps ut i avloppsledningsnätet.

Restauranger, matserveringar och lokaler som förbereder eller hanterar eller förbereder mat måste ha en fettavskiljare och abonnemang för separat sortering av matavfall.