Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Hyresvärd eller brf

Kostnader och bidrag för fastighetsnära insamling

I januari tog vi över insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm från FTI. Det innebär lite nyheter gällande ekonomi för dig som är hyresvärd eller bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI).

Bidrag för fastighetsnära insamling av förpackningar

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Stockholm med insamling av förpackningsavfall, FNI, för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag. Det kan vara insamling i miljörum, miljöstugor, bottentömmande behållare med mera på fastigheten. Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sorteringen av förpackningsavfall för de boende.

Bidraget grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket och som bekostas av förpackningsproducenterna. Bidraget kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men är ett bidrag till er som har FNI.

Bidragsmodellen grundar sig på två delar.

  • Antal hushåll och eventuella samlokaliserade verksamheter som är anslutna till insamlingen. Samlokaliserad verksamhet är ett företag som hyr lokaler på en fastighet, som inte har eget avfallsabonnemang utan använder samma avfallstjänst som de boende. Här räknas den som ett hushåll. Verksamheter med egna avfallsabonnemang hos oss räknas inte in här. 
  • Hämtning minst en gång per kvartal av:
    • pappersförpackningar,
    • plastförpackningar,
    • glasförpackningar och
    • metallförpackningar

Ni behöver inte ha alla avfallsslag (fraktioner) för att få bidrag. Ni får bidrag för de fraktioner ni erbjuder boende och hyresgäster. Vi uppmuntrar, men ställer inte krav på, att ni erbjuder förpackningsinsamling förrän 2027. Vi ger heller inte finansiellt stöd för ombyggnad eller inrättande av det.

Räkneexempel för bidrag för fastighet med 40 hushåll och en samlokaliserad verksamhet*:

Antal lägenheter Antal samlokaliserade verksamheter Typ av förpackning/ fraktion Bidrag per lägenhet och samlokaliserad
verksamhet/år
Total bidrag/år
       40        1 Papper 148 kr   6 068 kr
       40        1 Plast 120 kr   4 920 kr
       40        1 Glas   60 kr   2 460 kr
       40        1 Metall   32 kr   1 312 kr
    Totalt 360 kr 14 760 kr

Scrolla i sidled för att se hela tabellen i mobilen ->

*Summorna är exklusive moms och uppdateras en gång per år. De uppdaterades den 16 februari enligt årlig indexering från Naturvårdsverket.

Med reservation för att ändringar kan ske då vi utvecklar förpackningstjänsterna. 

Varje entreprenör sätter sin prislista, men den begränsas av en maxtaxa. Maxtaxan är 210 kronor exklusive moms per hämtningstillfälle och fraktion. Denna summa får inte överskridas av de upphandlade aktörerna men de kan erbjuda tilläggstjänster som inte omfattas av maxtaxan.

Ansök om FNI-bidrag

För att kunna betala ut korrekt bidrag till er kunder som har FNI behöver vi information från er. Vi behöver veta om era fastigheter har verksamheter som delar avfallstjänst med de boende i huset – så kallade ”samlokaliserade verksamheter” så att ni kan få bidrag även för dem. Vi behöver även få bekräftat av er som kund att den information vi får från våra avtalade samarbetspartners om att de hämtar förpackningar hos er stämmer.

Därför behöver fastighetsägare med upp till fem fastigheter fylla i ett formulär på sidan nedan.

Större fastighetsägare och samfälligheter kommer att kontaktas och kunna ansöka på annat sätt.

Tidplan för utbetalning av bidrag under 2024

Bidrag för förpackningsinsamlingen kommer från förpackningsproducenterna, men det är Stockholm Vatten och Avfall som betalar ut det till er fastighetsägare. Rutinen är inte klar, men vi vet att första utbetalningen till fastighetsägare med FNI sker efter sommaren 2024, om vi har fått in de uppgifter vi behöver. Därefter får ni bidrag kvartalsvis i efterskott.

Faktakällor för utbetalning av FNI-bidrag

För att hantera bidraget till er med FNI använder vi ett antal faktakällor förutom den information vi får från dig som kund . Vi hämtar avtalsinformation från era entreprenörer. Och hämtar även information om antalet lägenheter per fastighet från lägenhetsregistret. Det ajourhålls av Stockholms stadsbyggnadskontor och ägs av Lantmäteriet. Vi använder fastighetsregistret för fastighetsdata.