Till sidans huvudinnehåll

Miljögifter som skadar

Minska användningen av miljögifter i samhället och bidra till en bättre vattenmiljö med levande sjöar och hav som vi kan bada och fiska i. Lär dig namnen på ämnena som du bör undvika.

Mikroplaster

Mikroplaster har man tidigare främst mätt i havsvatten. Nu börjar det även komma resultat även från sötvatten och från studier i dricksvatten från utländska forskare. Mikroplasten delas in i primär och sekundär mikroplast.

Primär mikroplast är den plast som används som råvara i industrin, till exempel plastpellets. Andra exempel är slipmedel i kosmetika, rengöringsprodukter (kroppsskrubb, tandkräm) och läkemedel.

Med sekundära mikroplaster menas små plastpartiklar som bildas genom slitage eller nedbrytning. Till exempel däckslitage eller nedbrytning av större plastskräp som plastflaskor.

Ftalater

Ftalater är en mjukgörare för PVC-plats i byggmaterial, elektriska kablar, förpackningar, leksaker med mera. Används även i färg, gummiprodukter, lim och textilier. Det finns många olika ftalater, till exempel DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP. Flera av dem är numera förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar.

En del ftalater kan skada fortplantningsförmågan och har hormonstörande effekter. De tros också ha samband med sjukdomar som astma och diabetes.

Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel är en stor grupp ämnen som kan ingå i elektronik, möbler, textilier (inte kläder) och byggmaterial/skumplast.

Ämnena avdunstar från produkterna och ansamlas bland annat i damm. Flera bromerade flamskyddsmedel är idag förbjudna, men många används fortfarande.

Vissa är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. En del är giftiga och kan skada fortplantningsförmågan.

Silver

Silver förekommer i kläder, klädimpregnering, skor, kylskåp, disk- och tvättmaskiner, avfallskvarnar samt i allehanda byggprodukter som anges som antibakteriella. Mycket giftigt för vatten- och jordlevande organismer. Misstänks kunna bidra till ökad antibiotikaresistens.

Triclosan

Triclosan kan finnas som antibakteriell tillsats i vissa tandkrämer, deodoranter, tvålar och sportkläder. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Misstänks kunna bidra till ökad antibiotikaresistens.

Nonylfenol

Nonylfenol är en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater som främst finns i importerade textilier. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön och är hormonstörande.