Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Riktlinjer

Ansvar för och placering av vattenmätare

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.

Ansvar för vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. För att undvika skador bör man stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor.

Mätarkonsollen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren ägs av fastighetsägaren och är dennes ansvar. De behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Kontakta oss om vattenmätaren har skadats eller om du vill ändra vattenmätarens placering. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Tips till dig

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. När din vattenmätare ska bytas skickar vi ett brev till dig.

Läs av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren och rapportera hur mycket vatten du gjort av med minst en gång per år. Såhär gör du för att läsa av vattenmätaren.

Ansvar för och placering av vattenmätaren

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter.