Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för fordonsrelaterade verksamheter

Fordonsrelaterade verksamheter

Garage, bilverkstäder, fordons- och däcktvättar behöver följa riktlinjer för avloppsvattnet som verksamheten släpper ut. Ett smutsigt avloppsvatten påverkar reningen av vattnet i reningsverken. Det bästa sättet att bidra till en bättre miljö är att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Fordonsrelaterade verksamheter som arbetar med bilvård av olika slag behöver följa riktlinjer. För att minska utsläpp av olja, metaller och andra oönskade ämnen till avloppsnätet. Med bilvårdsanläggningar menas företag som har koppling till underhåll av fordon, till exempel:

 • garage
 • fordons- och bilverkstäder
 • rengöring av fordonsdelar (detaljtvätteri)
 • fordons- och däcktvättar
 • gör-det-själv-anläggningar
 • bensinstationer
 • plåt- och lackverkstäder

Avskiljarsystem ett minimikrav

Minimikravet är att bilvårdsanläggningar ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare. Det är ett system som ser till att slam och oljor inte släpps ut i avloppsledningarna.

Alternativet är att lokalerna är avloppslösa. I vissa fall kan krav ställas på kompletterande reningsverk.

Skurvatten från smutsiga golv - riktlinjer

Det är inte tillåtet att släppa ut orenat golvskurvatten till avloppsnätet. För att göra rätt följ riktlinjerna - Hur gör man med golvskurvatten från smutsiga golv. Här ser du vilka krav Stockholm Vatten och Avfall ställer på halter, innehåll och tillförsel från golvskurvatten. Du får råd hur golvstädning görs bäst för att minska förorening.

Riktlinjerna vänder sig i första hand till verksamheter med särskilt smutsiga golv, som:

 • mekaniska verkstäder
 • bilverkstäder
 • gummiverkstäder
 • metallarbetande verkstäder
 • tryckerier, med mera

Alternativet till att följa riktlinjerna är att se till att allt golvskurvatten tas om hand för extern behandling.

Skurvattnet från många verkstäder innehåller ofta höga halter tungmetaller som zink, bly, kadmium, krom och koppar. Reningsverken kan inte ta hand om tungmetaller. Det gör att tungmetallerna följer med det renade vattnet ut i naturen. Eller blir kvar i slammet som ska användas som gödningsmedel på åkrar. Om slammet innehåller tungmetaller kan det inte användas för görning.

Rapporter om fordons- och däcktvättars påverkan på avloppsvattnet