Till sidans huvudinnehåll

Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Stockholm vatten och Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur stockholmvattenochavfall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stockholmvattenochavfall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Längst ner på sidan finns ett formulär att fylla.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga samt vid användning med nedsatt syn

  • Det finns informationsfilmer på webbplatsen som inte innehåller något ljud (förutom bakgrundsmusik). I dessa filmer saknas alltså ett alternativt sätt att ta del av innehållet, WCAG 1.2.1. (A).

Tjänsten Returfynd

  • Uppfyller delvis kraven men är en demoversion som utvärderas under 2022.

Äldre rapporter

  • Äldre pdf-rapporter på webbplatsen uppfyller inte kraven på tillgänglighet.

Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem i den mån det går.

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar löpande tillgängligheten med hjälp av Siteimprove.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2023.

Webbplatsen publicerades den 22 mars 2022.

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas