Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vi kallar det för revisionsbyten och det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftningen.

När du fått avisering om att mätaren ska bytas föreslår vi en tid. Om du behöver ändra tid hör du av dig till telefonnumret som står på aviseringen som skickats ut.

Vi byter varje år ungefär 5 000 mätare och gör det områdesvis. Vattenmätarna byts alltid av vår egen personal eller en entreprenör som vi har utsett. Andra får inte montera vattenmätarna som är vår egendom. Inte heller de så kallade givarna får monteras av annan än vår personal. Dessa monteras på vattenmätarna och möjliggör fjärrövervakning och fjärravläsning.

Så här kontrollerar du dina kranar inför ett vattenmätarbyte

För att kunna utföra ett mätarbyte, är det viktigt att båda kranarna vid mätaren fungerar, det vill säga att de stänger helt. Om kranarna närmast före vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet när vi tar bort mätaren, vilket vi vill undvika.

För att enklast kontrollera att dina kranar stänger, stänger du kranen närmast före vattenmätaren, den så kallade A-kranen. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten, närmaste efter mätaren. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din mätare står still, så är allt som det ska vara. Fungerar inte det, prova gärna ett par gånger till. Om den trots det inte stänger ordentligt, måste kranen bytas av en rörmokare. 

Glöm inte att kontakta oss på det telefonnummer du fått för att boka om din tid om du behöver göra ett kranbyte innan. Sedan behöver du kontakta oss på telefon 08-522 120 00, för att boka stängning av vattnet i gatan inför rörmokarens arbete.

En annan sak som du behöver vara uppmärksam på är om du har en eller flera kranar med beteckningen LK-580. De kranarna måste bytas ut innan vi ska byta mätare.

Tips till dig

Vattenmätarens placering

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vi kallar det för revisionsbyten och det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftningen.

Läs av vattenmätaren

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten.