Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vi kallar det för revisionsbyten och det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftningen.

Vi skickar ut ett brev med en avisering om att mätaren ska bytas, i brevet föreslår vi en tid. Om du behöver ändra tid loggar du in och bokar om tiden enligt instruktion i brevet.

Vattenmätarna byts alltid av vår egen personal eller en entreprenör som vi har utsett. Andra får inte montera vattenmätarna som är vår egendom. Inte heller de så kallade givarna får monteras av annan än vår personal. Dessa monteras på vattenmätarna och möjliggör fjärrövervakning och fjärravläsning.

Inför ditt vattenmätarbyte: kontrollera kranarna vid vattenmätaren

För att kunna utföra ett byte av vattenmätare är det viktigt att båda kranarna vid mätaren fungerar. Det vill säga att de stänger helt. Om kranarna närmast före vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet när vi tar bort mätaren, vilket vi vill undvika.

För att kontrollera att dina kranar gör såhär

  1. Stäng kranen närmast före vattenmätaren, den så kallade A-kranen.
  2. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten, närmaste efter mätaren.
  3. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din mätare står still, så är allt som det ska vara.
  4. Fungerar inte det, prova gärna ett par gånger till.
  5. Om den trots det inte stänger ordentligt, måste kranen bytas av en rörmokare.

Äldre avstängningsventiler, LK580 och LK581

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580 och LK581 är äldre modeller som inte längre är godkända. De går lätt går sönder när de stått orörda ett tag, vilket kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket och LK580 och LK581 kallas ofta för ”Champagneventilerna”.

Äldre avstägningsventil, LK 580 som måste bytas ut innan ett vattenmätarbyte.

Bild på äldre ventil, LK 580. Den måste bytas ut av valfri rörmokare innan ett vattenmätarbyte kan utföras av oss eller vår entreprenör. Klicka på bilden för att göra den större.

Om du har någon av de opålitliga ventilerna LK580 och LK581 hemma så måste de bytas av en behörig fackman innan vi kan byta vattenmätare. Våra montörer får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt. Du kan skada dig på den uppskjutande korken samt få en omfattande vattenläcka hemma.

Ventilen har vanligen en rund svart kork, och texten LK580 eller LK581 står tydligt på ventilen.

Äldre avstägningsventil, LK 582, som inte är godkänd.

Bild på LK 582. Denna variant är godkänd. Klicka på bilden för att göra den större.

Om kranarna behöver bytas: boka om din tid för vattenmätarbyte

Om dina kranar inte slutet tätt eller om de är av en äldre standard behöver du boka om din tid för byte av vattenmätare. Det gör du via länken nedan. Instruktion finns i brevet du fick av oss.

För att byta kranarna behöver du stänga av vattnet in till fastigheten under kranbytet. Du eller din rörmokare bokar en tid för att stänga av vattnet i gatan inför rörmokarens kranbytet. Det gör ni via kundtjänst och medför en kostnad.

Frågor om byte av vattenmätare i flerbostadshus

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning. Genom att logga in på Mina sidor kan du som är kund hos oss göra dina ärenden även när kundtjänst har stängt.