Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Styrelsen

Styrelsen för Stockholm Vatten AB består av tio ledamöter och tio suppleanter valda av kommunfullmäktige i Stockholm, en ledamot och en suppleant valda av kommunfullmäktige i Huddinge samt tre fackliga företrädare.

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Avfall AB samt Avfallsnämnden består av samma sammansättning som ovan exklusive Huddinge.

Vår styrelse

Gabrielle Gjerswold (MP)

Ordförande

Telefon: 073-051 45 91

E-post: gabrielle.gjerswold@mp.se

Mandatperiod: 2024-02-19 — 2027-03-31

Anna Cederschiöld (M)

Vice ordförande

E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Gunnar Söderholm (S)

Ledamot

E-post: gunnarsoderholm.53@gmail.com

Mandatperiod: 2023-12-31 — 2027-03-31.

Eli Rätväg (S)

Eli Rätväg (S)

Ledamot

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Rose-Marie Rooth (V)

Rose-Marie Rooth (V)

Ledamot

E-post: rosemarieroth@hotmail.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31

Deniz Butros (V)

Deniz Butros (V)

Ledamot

E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Henrik Juhlin (C) (Huddinge)

Henrik Juhlin (C) (Huddinge)

Ledamot

E-post: henrik.juhlin@centerpartiet.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Bertil Timan (M)

Bertil Timan (M)

Ledamot

E-post: timan.bertil@gmail.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Tobias Berg (L)

Tobias Berg (L)

Ledamot

E-post: tobias.berg@liberalerna.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Marcus Wangel (C)

Marcus Wangel (C)

Ledamot

E-post: marcus.wangel@centerpartiet.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Johan Heinonen (S)

Suppleant

E-post: johan.heinonen@stockholm.se

Mandatperiod: 2023-12-31 — 2027-03-31.

Nadja Sandberg (S)

Suppleant

E-post: nadja.sandberg@gmail.com

Mandatperiod:2023-04-01 — 2027-03-31.

Johan M Sanne (V)

Suppleant

Telefon: 073-947 61 64

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Thomas Ehrnström (V)

Suppleant

E-post: Ehrnstromthomas@gmail.com

Mandatperiod: 2023-12-31 — 2027-03-31.

Anders Trojenborg (MP)

Suppleant

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Sophie Perulf (M)

Suppleant

E-post: sophie_perulf@hotmail.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Elisabeth Hellström (M)

Suppleant

E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Michael Sigge (M)

Suppleant

Mandatperiod: 2023-09-04 — 2027-03-31.

Love Bergström (M) (Huddinge)

Suppleant

E-post: Love.Bergstrom@huddinge.se

Mandatperiod:2023-04-01 — 2027-03-31.

Inga Osbjer (L)

Suppleant

E-post: inga.osbjer@telia.com

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Thomas Bengtsson (MP)

Lekmannarevisor

E-post: revision.rvk@stockholm.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Stefan Kindborg (M)

Lekmannarevisorssuppleant

E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se

Mandatperiod: 2023-04-01 — 2027-03-31.

Lena Ringström (Saco)

Facklig företrädare för SACO

E-post: saco@svoa.se

Mikael Greek (Kommunal)

Mikael Greek (Kommunal)

Facklig företrädare för Kommunal

E-post: mikael.greek@svoa.se

Malena Karlsson (Vision)

Malena Karlsson (Vision)

Facklig företrädare för Vision

E-post: malena.karlsson@svoa.se