Till sidans huvudinnehåll

Monster of Tvätt

Överdrivet tvättande leder till försämrad vattenkvalitet då läbbiga kemikalier och mikroplaster släpper från textilier och kan inte renas bort utan följer med ut i Östersjön. Ofta räcker det med att vädra istället så skonar du våra hav, sjöar och vattendrag.

Festa inte med Monster of Tvätt

Nu är det dags för en tredje otäcking som ställer till det i våra avloppsrör och vattendrag. Denna gång är monstret kopplat till ett överdrivet tvättande som leder till att vattenkvaliteten försämras. Kemikalier och mikrofiber i plast från textilierna följer med avloppsvattnet när du tvättar dina kläder. I reningsverket kan inte alla kemikalier och mikroplaster renas bort utan hamnar till slut i Östersjön.

Vad är problemet?

Stora mängder kemikalier och vatten används vid tillverkning av textilier. En stor del av kemikalierna som används under produktionen tvättas ur eller kommer ut i luften i samband med textiltillverkningen. Men de ämnen som ska ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden finns kvar i den färdiga varan. De här kemikalierna och plastfibrerna kan sedan hamna i avloppsvattnet när du tvättar.

Vad kan du göra?

 • Handla second hand, då har de flesta ämnen och fibrer redan släppt.
 • Undvik handla nyproducerade kläder. Om du handlar nytt, tänk till om du verkligen behöver det nya plagget och se efter om det innehåller skadliga ämnen som du kan undvika. Vilka ämnen är det du som konsument kan undvika? Läs vidare i listan här nedanför.   
 • Använd en vädringskorg. En tvättkorg finns hos de flesta. Men varför inte komplettera med en vädringskorg för kläder som egentligen inte är smutsiga, utan endast behöver en uppfräschning? Så skonar du vattnet från kemikalier och mikrofibrer.
 • Släck fläcken. En liten fläck gör ingen smutstvätt. Om du är snabb och gnuggar bort fläcken innan den satt sig så slipper du ofta tvätta hela plagget. Ett stänk diskmedel eller galltvål gör ofta susen, med vinst för både plagg och miljö.
 • Använd miljömärkta tvättmedel märkta med Bra miljöval, Svanen eller EU Ecolabel och helst parfymfritt.
 • Dosera med rätt mängd tvättmedel. I Stockholm gör vårt mjuka vatten att lägsta dosen räcker. Läs på tvättmedelsförpackningen vilka mått som gäller.
 • Syntetiska kläder av exempelvis fleece, polyester och akryl fäller mikroplaster när de tvättas. Använd tvättpåse för fibrer och släng innehållet i soporna.   

Här kan du läsa mer om några av de skadliga ämnen som kan följa med tvättvattnet när vi tvättar textilier. 

Skadliga ämnen i textilier

Silver har egenskaper som hämmar bakterietillväxt. Därför används det som en typ av bekämpningsmedel i vissa produkter. Många träningskläder marknadsförs som ”antibakteriella” eller ”luktfria” men det många inte känner till är att de då ofta är behandlade med silver. 

Vad är problemet?

När du tvättar din träningströja frigörs silvret allt eftersom och hamnar i tvättvattnet. Silvret följer med avloppsvattnet till reningsverket, där det kan döda bakterier som är viktiga i reningsprocessen. Sedan kommer det ut i naturen med avloppsslammet eller släpps ut i Östersjön. Silver är ett grundämne som inte kan brytas ned och är giftigt för fiskar och vattenlevande organismer. Dessutom finns det studier som visar att silver kan leda till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Silvrets antibakteriella egenskaper är ett problem och ämnet bör därför betraktas som ett miljögift. Bland annat påverkar det möjligheten att återföra näringsämnen från avloppsslam till åkermark.

Vad kan du göra?

Var en engagerad kund och fråga efter silverfria kläder i butiken. Undvik att handla kläder, skor och prylar om det står ”antibakteriell” eller ”anti-odör” på innehållslappen. Butiker som säljer kläder som behandlats med bekämpningsmedel är enligt lag skyldiga att informera om detta.

Mer fakta

Undersökningar visar att så mycket som 30-90 procent av allt silver släpper från behandlade textilier redan efter 10 tvättar. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är tvätt av antibakteriellt behandlade textilier den största källan till silver i avloppsvatten.

PFAS-ämnen kan finnas i kläder och andra textilier som till exempel ytterplagg, framförallt friluftskläder men även i skor, mattor och möbeltyger. Det kan också finnas i impregneringsmedel som används på kläder och textilier. PFAS, eller högfluorerade ämnen, är samlingsnamnet för en stor, komplex ämnesgrupp. Det finns mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället.

Vad är problemet?

Avloppsreningsverket klarar inte av att rena bort PFAS, som följer med det renade vattnet ut i Östersjön. PFAS-ämnen används i textilier eftersom de stöter bort fett, smuts och vatten. Man kan tycka att det är bra funktioner att ha i sina kläder men ämnena har tyvärr mycket negativa effekter. Forskningen säger att de är farliga för såväl människa som miljö. PFAS är extremt svårnedbrytbart och kallas även ”evighetskemikalier”. Med det menas att förekomsten av PFAS ökar och fortsätter öka så länge vi tillverkar och använder kemikalierna.

Vad kan du göra?

Fråga om produkten är PFAS-fri när du handlar. Kontrollera att impregneringssprayer för kläder och skor är fria från högfluorerande ämnen, vilket i så fall visar att de inte innehåller PFAS. Att handla miljömärkta produkter är också generellt bra.

Mer information om PFAS och se vilka produkter det kan finnas i:

Fleece och andra syntetplagg kan släppa mikroplaster. När de tvättas är det en stor källa till mikroplaster i avloppsvattnet. Exempel på syntetiska fiber är polyester, nylon, akryl och elastan.

Vad är problemet?

Mikroplaster och fibrer förs med avloppsvattnet till reningsverken. En del följer med det renade avloppsvattnet ut i vattendragen. Det är ämnen vi inte vill ha i vattnet eftersom det kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Vad kan du göra?

Tvätta inte så ofta, tvätta inte för varmt och använd en tvättpåse som tar upp de fibrer som släpper. Det som samlas i tvättpåsen slänger du i papperskorgen. Ofta räcker det med att vädra kläderna istället om de inte är smutsiga.

Det pågår en hel del projekt som tittar på hur mängden konstgjorda fibrer från tvätt av textilier kan minskas. På sikt finns förhoppningar om att filterlösningar kan integreras i nya tvättmaskiner. Men som konsument kan du redan nu påverka genom att välja icke syntetiska textilier samt använda någon typ av filterlösning.

 • Använd en tvättpåse för att fånga upp fibrer. De kan fånga upp så mycket som 90 procent av mikroplasterna.
 • Installera filter som fångar upp fibrer om du har egen tvättmaskin hemma.
 • Installera filterlösning för maskiner i flerbostadshusens tvättstugor. Det kan även minska vattenförbrukningen med 50 procent.

Utöver silver, PFAS och mikroplaster kan det även finnas andra ämnen i textilier som har negativa miljöeffekter, några exempel är:

 • UV-stabilisatorer 
 • Mjukgörare i plast
 • Färgämnen och pigment 

Vad är problemet?

När man tvättar för ofta och i onödan orsakar det mängder av mikroplaster och kemikalier som måste tas om hand. Alla ämnen kan inte renas bort av avloppsreningsverken innan vattnet släpps ut i Östersjön. Avloppsreningsverk renar vattnet från kväve och fosfor och större partiklar men kan inte rena bort alla skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. 

Vad kan du göra?

Du kan använda dig av konsumenträtten. Enligt kemikalielagstiftningen har du rätt att veta om textilier innehåller särskilt farliga kemikalier. Men det krävs att du frågar om det du ska handla innehåller skadliga ämnen. Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach, måste företaget svara dig inom 45 dagar.

Ta hjälp! Skanna produkters streckkoder med Kemikalieappen eller appen Scan4Chem för att undersöka om de innehåller farliga kemikalier.

Ladda ner

Våra monster

Monster of Tvätt

Överdrivet tvättande leder till försämrad vattenkvalitet då läbbiga kemikalier och mikroplaster inte kan renas bort utan följer med ut i Östersjön.

Monster of Flott

Monstren fortsätter härja i våra avlopp och skapar kaos i rören. Nedspolat fett skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk.

Monster of Våtservett

Nedspolat skräp skapar problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Släng våtservetter där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.