Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Priser och avgifter

Priser för avfallshantering

Här hittar du alla priser för avfallshämtning för en- och tvåfamiljshus. Alla priser anges inklusive moms. I ditt avfallsabonnemang ingår även att du kan lämna grovavfall, farligt avfall och elavfall med mera på stadens återvinningscentraler, miljöstationer och återbruk – fasta och mobila.

Sophämtningsavgifter 2024

Priserna nedan är inklusive moms.

Hämtning1 4:e vecka2 14:e dag Varje vecka Matavfall3
Grundavgift kr/år 1 275:- 1 275:- 1 275:-
Hämtningsavgift kr/år 535:- 1 480:- 4 680:-  
Rörlig avgift kr/kg 2:- 2:- 2:-

1 Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
2 Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
3 Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

Hämtning av trädgårdsavfall 2024

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

Tjänst Pris
Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 471:-
Extra kärl 1 030:-

Om du hade abonnemang för trädgårdsavfall 2023 och avslutade ditt abonnemang och sedan startar ett nytt abonnemang våren 2024 tillkommer en utkörningsavgift på 625 kr inkl. moms för ditt nya kärl.

För nya kunder, som inte hade abonnemang för trädgårdsavfall 2023 är utkörning av kärl gratis.

Övriga priser 2024

Priserna nedan är inklusive moms.

Tjänst Pris
Extrahämtning, ordinarie sopkärl 463:- + ordinarie hämtningsavgift delat på 12 + vikten i kärlet
Extrahämtning, matavfall 100:- /gång
Hämtning av farligt avfall, max 10 kg och/eller mindre elavfall, max 10 kg 225:- /gång

 

Priser och avgifter för sophämtning och VA

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet