Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för grafiska verksamheter

Grafiska verksamheter

Inom den grafiska branschen finns många saker att tänka på för att inte påverka miljön. Silver och krom är några av de ämnen som kan finnas i verksamheten.

Du som arbetar inom den grafiska branschen - tänk på att:

 • Förbrukade färg- och svartvit framkallare, förbrukade plåtframkallare och lösningsmedel är farligt avfall.
 • Bara använda plåtframkallare som inte innehåller miljöfarliga ämnen. Ämnena kan följa med sköljvattnet till avloppet.
 • Skölja racken över maskinen innan du tar ur den för rengöring. Silver kan ha fastnat på den.
 • Att först använda en mindre mängd tvättvatten vid rengöring av framkallningsmaskiner och sköljvattentankar. Samla upp detta tvättvatten för extern destruktion.
 • Använd inte kromhaltiga rengöringsmedel.
 • Försök att rengöra sköljvattentankarna i framkallningsmaskinerna och uppsamlingstankar för förbrukat sköljvatten mekaniskt i stället för att tillsätta algbekämpningsmedel.
 • Förbrukad tvättvätska från screenramtvätt är farligt avfall.
 • Filtrera bort schablonresterna ur vatten från schablonframkallning före utsläpp till avlopp.
 • Fukt- och kylvatten från tryckerier kan innehålla konserveringsmedel. Vattnen kan därför vara giftiga för mikroorganismerna i avloppsreningsverken. Försök att samla upp vattnen och rena dem (exempelvis i aktiverat kol) eller skicka bort dem till externt behandlingsföretag.
 • Tvätta fuktstrumporna med enbart vatten (högtryck). Se till att det finns en slamfälla för uppsamling av färgpartiklar med mera.
 • Rena/filtrera vatten från rengöring av gummidukar med mera (hinkarna intill tryckpressarna) före utsläpp till avloppet, eller samla upp detta vatten för extern behandling. 

Vid frågor om farligt avfall, kontakta Miljöförvaltningen.