Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Förpackningar och tidningar

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på Näringslivets producentansvars (NPA) mottagningspunkter.

Såhär gör företagare med sina förpackningar

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Till skillnad mot hushållsförpackningar som slutligen når eller hamnar hos konsument eller hushåll.

Lämna själv

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna förpackningar som uppstår inom verksamheten på en av NPAs mottagningspunkter. NPA har tagit över ansvaret från FTI som avvecklas som bolag första kvartalet 2024.

I Stockholms län finns en mottagningspunkt för verksamhetsförpackningar. Den tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Det är inte tillåtet att använda återvinningsstationerna som är till för hushållens förpackningsavfall!

Anlita ett företag som hämtar

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar kontaktar du själv en entreprenör. Entreprenörer som hämtar avfall hittar du enklast på internet genom att söka på återvinning, renhållningsentreprenörer eller avfallshantering. Fråga om entreprenören har de tillstånd som krävs och är anmälda hos naturvårdsverket.