Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Förpackningar och tidningar

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på Förpacknings- och tidningsinsamlingens mottagningspunkter. Fastighetsägare kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar.

Returpapper, tidningar, kataloger

Från 1 januari 2022 övergår ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från hushåll till kommunerna.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har insamling av returpapper för boende i husen behöver framöver anlita ett godkänt företag för att hämta returpapper. Se vilka i listan nedan.

Stockholms invånare kan fortsätta lämna tidningar på återvinningsstationerna.

I returpapper ingår:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker 

Företag som kan hämta returpapper

Följande företag är upphandlade och godkända av oss för att hämta returpapper från miljörum eller annan fastighetsnära insamling.

Såhär gör företagare med sina förpackningar

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Till skillnad mot hushållsförpackningar som slutligen når eller hamnar hos konsument eller hushåll.

Lämna själv

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna dina verksamhetsförpackningar på en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens mottagningspunkter.

I Stockholm finns fyra mottagningspunkter för verksamhetsförpackningar. Mottagningspunkterna tar emot förpackningar av glas, papper, plast, eller metall och de har en mängdbegränsning på max 1 kubikmeter (1000 liter) av varje avfallssort.

Anlita ett företag som hämtar

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar kontaktar du själv en entreprenör. Entreprenörer som hämtar avfall hittar du enklast på internet genom att söka på återvinning, renhållningsentreprenörer eller avfallshantering. Fråga om entreprenören har de tillstånd som krävs för verksamheten och om de tecknat avtal med FTI, Pressretur och/eller SvenskGlasåtervinning.

Ägare av flerbostadshus ska erbjuda de boende sortering av förpackningar

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Som privatpersoner kan boende i flerfamiljshus lämna utsorterade förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna.

Fastighetsnära insamling

Över 90 procent av invånarna källsorterar redan i dag och med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en allt mer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall kan även innebära minskade kostnader för vanlig sophämtning. Entreprenören du anlitar för att hämta förpackningar och tidningar får en ersättning från FTI. Ersättningen är tänkt att ge dig som fastighetsägare ett lägre pris på den tjänst ni köper.

Som fastighetsägare väljer du själv vilken entreprenör du vill anlita för den fastighetsnära insamlingen. Entreprenörer hittar du enklast genom att söka på ord som till exempel "återvinning" eller "renhållningsentreprenörer". Fråga om entreprenören har de tillstånd som krävs för verksamheten och om de tecknat avtal med FTI, Pressretur och/eller SvenskGlasåtervinning.

För att FTI ska ge ersättning till entreprenören är kraven generellt att den valda entreprenören innehar F-skattebevis och de tillstånd som krävs. FTI ställer även krav på att entreprenören har för avsikt att bedriva sin verksamhet under längre tid.