Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Hämtning av miljöfarligt avfall

Vill du erbjuda de boende en plats i er fastighet för att lämna miljöfarligt avfall som vi sedan hämtar? Då behöver ni ha ett särskilt utrymme för det som uppfyller vissa regler.

Det finns inget krav på att du som fastighetsägare måste samla in miljöfarligt avfall från de boende. 

Om du vill erbjuda de boende i er fastighet en plats att lämna sitt miljöfarligt avfall, som vi sedan hämtar, behöver du ta hänsyn till vissa föreskrifter och regler.

Vid förvaring av miljöfarligt avfall måste lagstiftning gällande brandfarlig vara och förvaring av kemikalier följas. Tillsyn för förvaring av brandfarlig vara utförs av Storstockholms Brandförsvar.

Vi kan inte svara på frågor om just er förvaring är säker ur brandskyddssynpunkt.

Du behöver anpassa uppsamlingsplatsen till regler gällande:

 • Behållare vid brandfarliga vätskor. Läs mer i Sprängämnesinspektionens föreskrifter.
 • Lämpligt skåp för förvaring av brandfarliga varor. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 • Förvaringsplatsens utformning (samförvaring, ventilation, brandteknisk avskiljning och avstånd). Läs mer i Sprängämnesinspektionens föreskrifter.
 • Skydd mot spill eller läckage. Läs mer i Sprängämnesinspektionens föreskrifter.
 • Skyltar för säkerheten. Läs på på Arbetsmiljöverket.
 • Lämplig brandsläckare för utrymmet.

Observera att tjänsten enbart avser miljöfarligt avfall från hushåll. Miljöfarligt avfall från fastighetsägarens egen verksamhet, eller från företag som hyr i området, ska ordnas på annat sätt. Om hämtaren bedömer att avfallet är av företagskaraktär kan hämtning nekas. För hämtning av avfall som företag, hör med lämplig entreprenör som erbjuder denna service.

Pris

Pris för fordon och kemist: 1090 kr/tim (1 363 kr inkl. moms).

Avgiften tas ut per påbörjad timme (på plats). I tjänsten ingår hämtning, klassificering och packning av det miljöfarliga avfallet från uppsamlingsplatsen i flerbostadshuset samt att ta hand om det miljöfarliga avfallet (förbränning/återvinning/deponi).

Tid för hämtning: måndag - fredag 07:00-16:00.

Det här kan vi hämta

Det här kan vi hämta:

 • färg, lack och lim
 • lösningsmedel
 • spillolja
 • oljefilter
 • batterier
 • sprayburkar
 • lampor och lysrör
 • småelektronik
 • kylarvätska och glykol

Det här kan vi inte hämta:

 • explosiva restprodukter (t ex fyrverkerier, nödbloss, airbags)
 • radioaktiva föremål
 • miljöfarligt avfall från verksamheter

Kemisten gör en bedömning av avfallets karaktär. Om det är avfall som uppenbarligen kommer från en verksamhet hämtar vi inte avfallet. Exempel på miljöfarligt avfall som inte förekommer i lägenhetshushåll är: fasadfärg, stora behållare över 25 liter, större antal produkter av samma slag och oljor i större mängd.

Beställning av hämtning av miljöfarligt avfall

Beställningen får endast göras av styrelsen i bostadsrättsföreningen, avfallsansvarig för fastigheten eller fastighetsägaren.

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.