Till sidans huvudinnehåll

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Som Sveriges största vatten- och avfallsbolag, har vi ett extra stort ansvar i hållbarhetsfrågor.

Våra tjänster är en förutsättning för ett hållbart samhälle där näringsämnen och material cirkulerar. Vår egen verksamhet har naturligtvis också en påverkan på miljö och samhälle genom vår resursanvändning och våra utsläpp. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter har vi även stor möjlighet att kunna åstadkomma förbättringar både i vår egen verksamhet och i samhället för att i slutändan kunna skapa en hållbar vatten- och avfallshantering och ett cirkulärt samhälle.

Det ansvaret tar vi. Vi har tagit ett stort ansvar sedan stockholmarna började få rent, gott dricksvatten i sina kranar för 160 år sedan. Genom långsiktiga beslut, innovation och hållbara lösningar samt ett nära samarbete med stockholmarna arbetar vi nu, då och för kommande generationer för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Ett av våra bolagsmål är att bli en resurspositiv verksamhet med ett minimalt klimatavtryck.

Kretslopp_org_storre_text_vit.png
Stockholm Vatten och Avfalls kretslopp. Klicka på bilden för att göra den större.

 

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Vårt uppdrag är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling – att förse stockholmarna med friskt, gott kranvatten, rena deras avloppsvatten, hantera dagvatten och ta hand om deras avfall med ett kretsloppsperspektiv.

Vår egen verksamhet har också en påverkan på miljö och samhälle genom vår resursanvändning och våra utsläpp. Samtidigt återför vi resurser i form av biogas från avloppsslam och matavfall och näringsrik gödning till jordbruksmark. Värmen i renat avloppsvatten och från energiåtervunnet avfall ger hållbar fjärrvärme.

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter skapar vi gemensamt en mer hållbar utveckling såväl i vår egen verksamhet som i samhället.