Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Riktlinjer

Pool

Om föreningen eller fastigheten har en gemensam pool hittar ni instruktioner för hur ni fyller, tömmer och hanterar er pool här. Det är i grunden samma regler som för en villa.

Använd vattnet hållbart

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna

 1. Planera poolens öppning i god tid inför säsongen.
 2. Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 3. Planera när du ska fylla poolen. Bäst är att fylla den på natten, när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen de varmaste dagarna när många använder mycket vatten.
 4. Undvik också att fylla poolen samtidigt som din granne, stäm av först.
 5. Använd en trädgårdsslang eller liknande och fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 6. Använd kallvatten inte varmvatten. Spara på energin.
 7. Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Vid bevattningsförbud

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spabad eller badtunna.

Tips när du tömmer din pool, spa eller badtunna

 1. Innan tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (t.ex. natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken användas vid avklorering. Alternativt kan vattnet avkloreras genom att vattnet får stå i
  solljus (utan tak) minst en vecka utan nya tillsatser sker.
 2. Algbekämpningsmedel som tillsatts ska också hunnit förbrukas innan tömning.
 3. Produkter som innehåller silver får inte användas.
 4. Tömning av hela poolen är inte nödvändig, det vanligaste är att du behåller det mesta vattnet över vintern.
 5. Tömning ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet eller till privata dricksvattenbrunnar i närheten.
 6. Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
 7. Om ingen lämplig genomsläpplig yta finns kan vattnet tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn. Tömningshastigheten ska begränsas till max 30 l/s. Undvik att tömma poolen till dagvattennätet när det regnar.
 8. Det är inte tillåtet att släppa ut vatten från pool eller spabad till avloppet. Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, badkar eller kök.
 9. Eventuellt backspolvatten ska dock alltid ledas till spillvattennätet (avloppet) och inte till dagvattennätet. 
 10. Det är inte lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurliv.

Till sist

Tänk på att inte använda mer kemikalier än vad som behövs och att överblivna reningskemikalier lämnas in som miljöfarligt avfall.

KTH och Käppalaförbundet bedriver för närvarande en utredning kring innehåll och hantering av backspolvatten där vi också deltar. Riktlinjen kan komma att ändras utifrån resultatet. Se därför till att alltid ha koll på senaste versionen av riktlinjen.

Ladda ner riktlinjer om privata pooler