Till sidans huvudinnehåll

För leverantörer

Fakturarutiner

Fakturarutiner för leverantörer

Som leverantör till Stockholm Vatten och Avfall är det enklast att ni skickar en e-faktura till oss.

Peppol

Enligt lag (2018:1277 om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling) ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.

Peppol är ett europeiskt nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Peppol består bland annat av en teknisk plattform som gör det enklare för köpare och säljare att nå och skicka elektroniska fakturor och meddelanden till varandra.

För att skicka fakturor via Peppol måste ni ansluta er till ett företag som stödjer er e-fakturering via Peppol. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem, faktureringssystem, VAN-tjänst eller motsvarande.
En VAN-tjänst är en fakturaväxel som hanterar elektroniska fakturor och meddelanden.

Fakturabilagor

Fakturabilagor önskas i formatet PDF/A-1 (internationell och svensk standard för digitalt långtidsbevarande, SS-ISO 19005-1:2005). Samtliga format som kan tas emot är: .pdf, .txt, .jpeg, .jpg, .tif, .tiff, .gif, .png, .csv, .ods, .fods, .xls, .xlsx, .xlsm och .docx

Skicka till rätt mottagare

För att e-fakturor för Stockholm Vatten och Avfalls bolag ska komma rätt är det mycket viktigt att de skickas till rätt mottagare inom Peppol:

  • Stockholm Vatten AB 0007:5562-10 68 55
  • Stockholm Avfall AB 0007:5569-69 30 87

Inköpsordernummer

Informationen på fakturan måste ligga i rätt fält i Peppol-fakturan för att kunna hanteras av oss:

<cac:OrderReference>
<cbc:ID>INKÖPSORDERNUMMER</cbc:ID>
< /cac:OrderReference>

Krav på fakturainnehåll

Alla fakturor ska utöver lagstadgande krav innehålla följande uppgifter:

  • Avtalets namn
  • lnköpsordernummer, tio siffror 3XXXXXXXXX
  • Beställarens (vår referens) för- och efternamn
  • 30 dagar netto
  • Avtalets diarienummer
  • Summa denna faktura och tidigare fakturerat belopp

Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för åtgärd och ny betalningsperiod. Dröjsmålsränta på grund av detta accepteras inte.

Aktuell beställare på Stockholm Vatten och Avfall meddelar inköpsordernummer. I det fall inköpsordernummer inte meddelas vid beställningstillfället ska entreprenören efterfråga inköpsordernummer innan fakturering sker.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar betalningsvillkoren ankomstdag +30 dagar samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras inte.

Kontakt

Frågor om fakturor

E-post: levfakturor@svoa.se

För frågor om leverantörsfakturor eller fakturarutiner för leverantörer.

Adress för pdf-faktura

E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Skicka in en pdf-faktura på den här adressen.