Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer

Saker som inte får hamna i avloppet

Vissa saker är extra viktiga att de inte kommer ner i avloppet. Det är för att undvika att giftiga ämnen kommer ut i våra vattendrag, försvårar reningsprocesserna eller skapar stopp i fastigheters och stadens avloppsledningar.

Det gäller:

  • lösningsmedel,
  • avfettningsmedel,
  • färger,
  • olja,
  • bensin,
  • annan petroleumprodukt,
  • fett i större mängd,
  • läkemedel,
  • sura, frätande eller giftiga vätskor eller
  • vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning, explosion, eller som kan skada ledningsnätet eller dess funktion, försämra slamkvaliteten eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken.