Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Tekniska lösningar för matavfallsinsamling

Vilken tekniklösning som passar er fastighet bäst beror självklart på vilka förutsättningar ni har. Hur många lägenheter, storleken på hushållen och hur tillgängliga ytor ser ut är några saker som påverkar.

Matavfall i kärl

De flesta flerbostadshus väljer att ha hämtning av matavfall i kärl. 

 • Matavfallskärl rymmer 140 liter och ingår i ditt abonnemang.
  Mått på kärlet är: 50 cm bred, 110 cm hög och 55 cm djup.
 • Ett kärl räcker för cirka 15-20 hushåll.
 • Kärlen kan förvaras i miljörum eller utomhus. Så nära sopbilens angöringsplats som möjligt är att föredra för att minska dragsträcka och kostnad.
 • Entreprenören gör kvalitetskontroller vid hämtning. Är matavfallet dåligt sorterat kontaktas ni för åtgärd. Ni kan antingen sortera om matavfallet eller beställa en extrahämtning så att det felsorterade matavfallet hämtas som restavfall.
 • Regler kring avfallsutrymmet, brandskydd och transportväg är detsamma som för vanliga kärl för restavfall (de vanliga soppåsarna).
 • I abonnemanget ingår även en påshållare och påsar för sortering till alla hushåll i fastigheten.

Sopsug och sopnedkast

 • Behöver ni rådgivning om alternativ eller kompletterande lösningar? Kontakta oss så hjälper vi er att välja ett insamlingssystem för matavfall som passar.
 • Om det finns plats i fastigheten för matavfallskärl är det en enkel lösning.
 • Låsta kärlskåp i anslutning till fastigheten som öppnas med nycklar eller taggar är ett annat alternativ. Det är viktigt att tänka på hur långt det blir mellan kärlet och sopbilen. Blir det ett långt dragavstånd tillkommer extra kostnader.
 • Under sensommaren/hösten ska ni börja sortera matavfall i gröna plastpåsar. Läs mer om sortering i den gröna plastpåsen.

Bottentömmande behållare

 • Kontakta leverantören som installerade den bottentömmande behållaren. Undersök möjligheten att göra om en behållare till matavfall eller investera i ytterligare en behållare för matavfall.
 • Komplettera med låsta kärlskåp som öppnas med nycklar eller taggar. Det är viktigt att tänka på hur lång sträckan blir mellan kärlet och sopbilen. Blir det ett långt dragavstånd tillkommer extra kostnader.

Varmkompost – anmälningsplikt

Om fastigheten har eller vill ha varmkompost eller bokashi ska detta anmälas till miljöförvaltningen i Stockholms stad. Det kan vara bra att komplettera med ett eller flera kärl för matavfall eftersom alla typer av matavfall inte kan läggas i komposten.

Köksutrustning

När du beställer matavfallshämtning så ingår även matavfallspåsar och hållare till påsen. Hållaren är till för att påsen ska kunna stå luftigt så att fukt och lukt undviks. Påsarna ska inte sättas i täta hinkar med slät botten.

 • Matavfallspåsens storlek: 9 liter
 • Påshållarens storlek:
  • Bredd 247 mm
  • Djup 197 mm
  • Höjd 280 mm

Ladda ner