Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Tekniska lösningar för matavfallsinsamling

Vilken tekniklösning som passar er fastighet bäst beror självklart på vilka förutsättningar ni har. Hur många lägenheter, storleken på hushållen och hur tillgängliga ytor ser ut är några saker som påverkar.

Behöver ni rådgivning om alternativ eller kompletterande lösningar? Kontakta oss så hjälper vi er att välja ett insamlingssystem för matavfall som passar.

Matavfall i kärl

De flesta flerbostadshus väljer att ha hämtning av matavfall i kärl. 

 • Matavfallskärl rymmer 140 liter och ingår i ditt abonnemang.
  Mått på kärlet är: 50 cm bred, 110 cm hög och 55 cm djup.
 • Ett kärl räcker för cirka 15-20 hushåll.
 • Kärlen kan förvaras i miljörum eller utomhus. Så nära sopbilens angöringsplats som möjligt är bra för att minska dragsträcka och kostnad.
 • Entreprenören gör kontroller vid hämtning. Ligger annat än matavfallspåsar i kärlet kontaktas ni för åtgärd. Ni kan antingen sortera om matavfallet eller beställa en extrahämtning så att det felsorterade matavfallet hämtas som restavfall.
 • Reglerna kring avfallsutrymmet, brandskydd och transportväg är samma som för vanliga kärl för restavfall (de vanliga soppåsarna).
 • I abonnemanget ingår även en påshållare och påsar för sortering till alla hushåll i fastigheten.

Sopsug och sopnedkast med separat matavfallsinkast

Sopsug och sopnedkast utan separat matavfallsinkast samt 240-liters säck

 • Har er fastighet en sopsug utan separat inkast för matavfall eller 240-literssäck för ert restavfall kan du välja sortering med grön plastpåse. Läs mer här.
 • Matavfallet sorteras i hemmet i en grön plastpåse som kastas tillsammans med restavfallet.
 • Finns utrymme och möjlighet att sortera matavfallet i ett
  matavfallskärl eller i en bottentömmande behållare på er fastighet, är
  det ännu bättre ur miljösynpunkt. För beställning av matavfallskärl
  och bruna matavfallspåsar i papper, fyll i formuläret på
  svoa.se/bruna-pasen.

Bottentömmande behållare

 • Kontakta leverantören som installerade den bottentömmande behållaren. Undersök möjligheten att göra om en behållare till matavfall eller investera i ytterligare en behållare för matavfall.
 • Har du bottentömmande behållare för restavfallet kan du komplettera med låsta kärlskåp för matavfallet som öppnas med nycklar eller taggar. Det är viktigt att tänka på hur lång sträckan blir mellan kärlet och sopbilen. Blir det ett långt dragavstånd tillkommer extra kostnader.

Varmkompost – anmälningsplikt

Om fastigheten har eller vill ha varmkompost eller bokashi ska detta anmälas till miljöförvaltningen i Stockholms stad. Det kan vara bra att komplettera med ett eller flera kärl för matavfall eftersom alla typer av matavfall inte kan läggas i komposten.

Köksutrustning

När du beställer matavfallshämtning så ingår även matavfallspåsar och hållare till påsen. Hållaren är till för att påsen ska kunna stå luftigt så att fukt och lukt undviks. Påsarna ska inte sättas i täta hinkar med slät botten.

 • Matavfallspåsens storlek: 9 liter
 • Påshållarens storlek:
  • Bredd 247 mm
  • Djup 197 mm
  • Höjd 280 mm

Ladda ner