Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Priser för vatten och avlopp

VA-taxa för gruppanslutna småhus

2023 års taxa för gruppanslutna radhus och villor med fler än 2 bostadsenheter. I beloppen ingår 25 procent moms.

Rörlig avgift

Den rörlig avgiften är 11,13 kronor per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Fast avgift

Grundavgift per abonnemang är 5 679 kronor per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Nyttoavgiften styrs av hur stor mätare och förbrukning fastigheten har. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk.

Fast nyttoavgift 2023

För villor och övriga småhus är dagvattenavgiften 612,50 kronor per bostadsenhet och år (exempelvis ett parhus har två bostadsenheter).

Om dagvattnet från fastigheten tas om hand innanför tomtgränsen, till exempel när stuprännorna har utkastare som leder ut vattnet på gräsmattan, kan du ansöka om reduktion av avgiften.

I beloppen ingår 25 % moms.

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2022 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad?

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Se alla artiklar inom det här ämnet