Till sidans huvudinnehåll

Hitta snabbt

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Krav på att tömma innehållet ur förpackningar

Nu ska alla verksamheter tömma och sortera ut sina förpackningar. Förpackningen ska materialåtervinnas. Genom att sortera ut förpackningar bidrar du till ökad materialåtervinning och hushållning av resurser i samhället.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Taxor för vatten och avfall 2024

VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 är beslutad. Taxan för en villa höjs med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Riktlinjer vid nybyggnation

Riktlinjer för dig som är byggherre, fastighetsägare eller arkitekt och ska planera för vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering.

Här lämnar du avfall från din verksamhet

Lämna avfall från din verksamhet

Här hittar du som företag, verksamhet och fastighetsägare information om hur du gör med grovavfall, elavfall, miljöfarligt avfall och byggavfall från din verksamhet.

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

För leverantörer

Upphandlingar

Hitta våra pågående och planerade upphandlingar för vår verksamhet.

Fakturarutiner för leverantörer

Som leverantör till Stockholm Vatten och Avfall är det enklast att ni skickar en e-faktura till oss.