Till sidans huvudinnehåll

Hitta snabbt

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de bli till biogas och biogödsel och bidra till kretsloppet.

Riktlinjer vid nybyggnation

Riktlinjer för dig som är byggherre, fastighetsägare eller arkitekt och ska planera för vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering.

Här lämnar du avfall från din verksamhet

Lämna avfall från din verksamhet

Här hittar du som företag, verksamhet och fastighetsägare information om hur du gör med grovavfall, elavfall, miljöfarligt avfall och byggavfall från din verksamhet.

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.