Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Vattenmätare och avläsning

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vi kallar det för revisionsbyten och det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftningen.

Vi skickar ut ett brev med en avisering om att mätaren ska bytas, i brevet föreslår vi en tid. Om du behöver ändra tid loggar du in på Mina sidor och bokar om tiden enligt instruktion i brevet.

Vattenmätarna byts alltid av vår egen personal eller en entreprenör som vi har utsett. Andra får inte montera vattenmätarna som är vår egendom. Inte heller de så kallade givarna får monteras av annan än vår personal. Dessa monteras på vattenmätarna och möjliggör fjärrövervakning och fjärravläsning.

Inför ditt vattenmätarbyte: kontrollera kranarna vid vattenmätaren

För att kunna utföra ett byte av vattenmätare, är det viktigt att båda kranarna vid mätaren fungerar. De ska kunna stängas helt. Om kranarna närmast före vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet när vi tar bort mätaren.

För att kontrollera att dina kranar gör såhär

  1. Stäng kranen närmast före vattenmätaren, den så kallade A-kranen.
  2. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten, närmaste efter mätaren.
  3. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din mätare står still, så är allt som det ska vara.
  4. Fungerar inte det, prova gärna ett par gånger till.
  5. Om den trots det inte stänger ordentligt, måste kranen bytas av en rörmokare.

Äldre avstängningsventiler, LK580 och LK581

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580 och LK581 är äldre modeller som inte längre är godkända. De går lätt sönder när de stått orörda ett tag och kan då orsaka omfattande vattenskador.

Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket och dessa ventiler kallas ofta ”Champagneventilerna”.

Äldre avstägningsventil, LK 580 som måste bytas ut innan ett vattenmätarbyte.

Bild på äldre ventil, LK 580. Denna måste bytas ut av valfri rörmokare innan ett vattenmätarbyte kan utföras. Klicka på bilden för att göra den större.

Om du har någon av de opålitliga ventilerna LK580 eller LK581 hemma måste de bytas av en behörig fackman innan vattenmätarbytet. Våra montörer får inte röra dessa avstängningsventiler.

Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt. Du kan skada dig på den uppskjutande korken samt få en omfattande vattenläcka hemma.

Ventilen har vanligen en rund svart kork, och texten LK580 eller LK581 står tydligt på ventilen.

Äldre avstägningsventil, LK 582, som inte är godkänd.

Bild på LK 582, denna ventil är godkänd. Klicka på bilden för att göra den större.

Om kranarna behöver bytas: boka om din tid för vattenmätarbyte

Om dina kranar inte slutet tätt, eller om de är av en äldre standard, ska du boka om bytet av vattenmätare. Det gör du via Mina sidor, instruktion finns i brevet du fick av oss.

För att byta kranarna behöver du stänga av vattnet in till fastigheten under kranbytet. Du eller din rörmokare bokar en tid för att stänga av vattnet i gatan inför rörmokarens kranbytet. Det gör ni via kundtjänst och medför en kostnad.

Frågor om byte av vattenmätare i villor och radhus

I villor och radhus är det vår entreprenör 24 Rör som byter vattenmätare, för frågor och hjälp kring ombokning kontakta dem.

Tips till dig

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. När din vattenmätare ska bytas skickar vi ett brev till dig.

Läs av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren och rapportera hur mycket vatten du gjort av med minst en gång per år. Såhär gör du för att läsa av vattenmätaren.

Ansvar för och placering av vattenmätaren

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter.