Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Tekniska lösningar för matavfallsinsamling

Vilken tekniklösning som passar er verksamhet bäst beror självklart på vilka förutsättningar ni har. Hur stor verksamheten är och hur tillgängliga ytor ser ut är ett par av sakerna som påverkar.

Behöver ni rådgivning om alternativ eller kompletterande lösningar? Kontakta oss så hjälper vi er att välja ett insamlingssystem för matavfall som passar.

Matavfall i kärl

De flesta restaurangerna och mindre butiker väljer att ha hämtning av matavfall i kärl.

  • Matavfallskärl rymmer 140 liter och ingår i ditt abonnemang. Vid varje tömning får ni en pappersäck för kärlet.
    Mått på kärlet är: 50 cm bred, 110 cm hög och 55 cm djup.
  • Kärlen kan förvaras i miljörum eller utomhus. Så nära sopbilens angöringsplats som möjligt är bra för att minska dragsträcka och kostnad.
  • Entreprenören gör kvalitetskontroller vid hämtning. Är matavfallet dåligt sorterat kontaktas ni för åtgärd. Ni kan antingen sortera om matavfallet eller beställa en extrahämtning så att det felsorterade matavfallet hämtas som restavfall.
  • Regler kring avfallsutrymmet, brandskydd och transportväg är detsamma som för vanliga kärl för restavfall (de vanliga soppåsarna).
  • Har ni behov av mindre matavfallspåsar eller behållare i verksamheten ansvarar ni för dem själva.

Storbehållare för livsmedelsbutiker

För livsmedelsbutiker som genererar mycket stora mängder matavfall kan hämtning ske via storbehållare eller container som det också heter. Du som kund ansvarar själv för införskaffande av container.

Godkända containertyper är storbehållare som hämtas med lastväxlarfordon och liftdumper. Frontlastarcontainers eller vippcontainers är inte godkända.

Eftersom utsorterat matavfall kan vara blött är det viktigt att du som kund väljer en containertyp och storlek som är anpassad för ändamålet, detta gäller särskilt i de fall containern kopplas till en komprimator.

Tänk på att containers ska placeras på ett sätt som förhindrar att marken under skadas. Underlaget måste vara så pass tåligt att det tål det slitage som en containerhantering medför.

Hämtning av container från garage eller andra platser med begränsad höjd kräver specialfordon och ska därför alltid stämmas av med oss på Stockholm Vatten och Avfall.

Matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutik

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Därför är det bra att sortera ut matavfall på matställen och i livsmedelsbutiker

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Viktigt att veta om fett och fettavskiljare

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra

Tömning av fettavskiljare och kombitank

Teckna abonnemang för tömning av fettavskiljare, kombitank eller sluten matavfallstank hos oss. Service av dem behöver du ordna via en annan leverantör.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Se alla artiklar inom det här ämnet