Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Olika system för sortering av matavfall

I en restaurang eller matbutik passar vissa typer av hämtsystem bättre än andra. Du kan välja på dessa tre system.

Matavfall i kärl

De flesta verksamheter väljer att ha hämtning av matavfall i kärl. 

  • Matavfallskärl rymmer 140 liter och ingår i abonnemanget.
    Mått på kärlet: bredd 50 cm, djup 55 cm och höjd 110 cm.
  • Ni får papperssäckar att sätta i kärlet.
  • Kärlen kan förvaras i miljörum eller utomhus. Så nära sopbilens angöringsplats som möjligt är att föredra, för att minska dragsträcka och kostnad.
  • Entreprenören gör kvalitetskontroller vid hämtning. Är matavfallet dåligt sorterat kontaktas ni och får två olika möjligheter. Antingen sorterar ni om matavfallet eller så beställer ni en extrahämtning. Då får det felsorterade matavfallet hämtas som restavfall.
  • Regler kring avfallsutrymmet, brandskydd och transportväg är samma som för vanliga kärl för restavfall.

Matavfallskvarn till sluten tank

Matavfallskvarn kopplad till sluten tank kallas också "pumpbart matavfall". Det är bland annat så vi kallar det i vår avfallstaxa och abonnemang för tömning tecknas hos oss. 

Läs mer om matavfallskvarn till sluten tank här.

Matavfallskvarn kopplad till fettavskiljare, även kallad kombitank

Om din verksamhet har stora mängder matavfall är detta ett bra alternativ. Installationskostnaden är relativt stor men hanteringen av matavfallet blir enkel. En fettavskiljare har en livslängd på cirka 20 år. Så när det är dags att byta ut den är det en bra investering att installera en kombitank.

Kvarnen sätts in i anslutning till avloppet och använder helt eller delvis de befintliga avloppsledningarna. Principen är att före fettavskiljaren ska en slamtank installeras som fångar det mesta av matavfallet. Enbart en fettavskiljare är inte tillräckligt för att kraven på utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen uppnås om en kvarn installeras.

Dispens från obligatoriet

Om det i dag inte finns förutsättningar för att ha separat matavfallsinsamling i lokalerna/fastigheten, behöver du koppla in din hyresvärd. Det är fastighetsägaren som ska säkerställa att rätt förhållanden finns. Det är också fastighetsägaren som, i den mån det behövs, ansvarar för att söka tillfällig dispens hos miljöförvaltningen.

Matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutik

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Därför är det bra att sortera ut matavfall på matställen och i livsmedelsbutiker

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet