Till sidans huvudinnehåll

Vår historia

Avloppshistorik

I takt med att Stockholm vuxit har vattnet förorenats mer och mer.

Idag känns det konstigt att tänka sig att det först var en bra bit in på 1900-talet som Stockholm fick sitt första större reningsverk. Latrin, smutsvatten och annat avlopp hade då under århundraden släppts ut i Mälaren eller Saltsjön utan någon som helst rening!

Läs mer om...

Ett mörkt kapitel i vår historia

Från 1800-talet och framåt var torrdass det vanligaste. De fanns både i husen, men också på offentliga platser.

Avloppsledningar och så småningom reningsverk

När stockholmarna 1861 välsignades med en allmän vattenledning började man även planera för att avleda avloppsvattnet. En första avloppsplan för Stockholm lades fram redan 1866, alltså bara fem år efter invigningen av

Ett avloppsreningsverk blir flera

Vattensituationen i Stockholm i början av 1900-talet kan beskrivas med ett ord; katastrofal. Man började planera och bygga Stockholms första avloppsreningsverk. Det skulle ta hand om vatten från de stora

Se alla artiklar inom det här ämnet