Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Tjänster

Tjänster

Som företagare ansvarar du för att anordna och underhålla soprum, kärl och annat som krävs för att hämtningen ska fungera.

Är det fastighetsägaren som ansvarar för abonnemanget behöver du ha dialog med hyresvärden så att abonnemanget överensstämmer med ert behov och att förhållandena för sophämtarna håller för en god arbetsmiljö.

Förpackningar

Förpackningar från verksamheter ligger utanför vårt kommunala ansvar och hanteras av NPA – Näringslivets Producentansvar – som tagit över från FTI vid årsskiftet 2023/2024.

Du som verksamhet kan anlita en entreprenör som hämtar förpackningar av papper, plast, glas och metall direkt vid din verksamhet. Vill du inte anlita en entreprenör kan du lämna förpackningar på speciella mottagningsstationer.

Det är bara privatpersoner som får lämna förpackningar vid återvinningsstationerna i gatumiljö.

Nytt från 1 januari 2024

Är det fastighetsägaren som ansvarar för avfallsabonnemanget och de har förpackningsinsamling i fastigheten kan du fråga fastighetsägaren om du även kan lämna ditt förpackningsavfall i hushållens insamlingskärl. Då kan fastighetsägaren anmäla er som samlokaliserad verksamhet och få viss ersättning för den servicen från oss. 

Verksamhetsavfall

Som företagare ansvarar du för ditt verksamhetsavfall, hur det tas om hand och transporteras bort. Vanligen anlitar du en entreprenör som hämtar verksamhetsavfall vid din verksamhet. På våra återvinningscentraler tar vi emot grovavfall från din verksamhet mot en avgift.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall från verksamheter är till exempel små-elektronik, batterier, färgrester eller rengöringsmedel. Som verksamhet ska ni rapportera in miljöfarligt avfall till Naturvårdsverket. Farligt avfall kan hämtas vid din verksamhet av valfri entreprenör.

Hämtning av matavfall

Vill ni komma igång med matavfallssortering i er verksamhet? Beställ hämtning här.

Hämtning av restavfall

Beställ avfallshämtning till din nystartade verksamhet eller ditt företag.

Läs av vattenmätaren regelbundet

Vattenmätaren visar hur mycket vatten ni använder i verksamheten.

Säg upp abonnemang

Säg upp ditt avfallsabonnemang om din verksamhet ska upphöra och ingen annan tar efter. För VA-abonnemanget gör du vanligen ett ägarbyte.

Uppehåll i sophämtningen

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen om din verksamhet ska pausas under en längre period, minst fyra veckor. Till exempel om lokalerna ska renoveras.

Vatten och avloppstjänster

Vi levererar kallt vatten till er fastighet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att varmvattnet fungerar i fastigheten.

Ändra abonnemanget för restavfall

Vill ni ändra ert abonnemang för restavfall kontaktar ni kundtjänst så hjälper vi er.

Här lämnar du avfall från din verksamhet

Lämna avfall från din verksamhet

Här hittar du som företag, verksamhet och fastighetsägare information om hur du gör med grovavfall, elavfall, miljöfarligt avfall och byggavfall från din verksamhet.

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

Matavfall – kontor och andra verksamheter

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart stad. Är ni dessutom en bostadsrättsförening kan ni få ner avfallskostnaderna.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Se alla artiklar inom det här ämnet