Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Vatten- och avfallstjänster

Hämtning av matavfall

Det är nu obligatoriskt att sortera ut matavfallet. Matavfall hämtas var 14:e dag. Du kan också ha ett delat abonnemang och dela ett matavfallskärl med en granne. Abonnemanget för matavfallshämtning kostar inget extra.

Matavfallstjänsten

För att sortera ut ditt matavfall behöver du material till köket och ett matavfallskärl för utsidan. Matavfallskärlet ägs av oss och ingår i ditt abonnemang när du anmäler dig till matavfallsinsamling. 

Detta ingår:

  • Ett ventilerat kärl för matavfall som rymmer 140 liter.
  • Särskilda papperspåsar till matavfallet, motsvarande ett års förbrukning. 
  • En påshållare till köket. Den är viktig för att hålla påsen torr. Det gör påsen mer hållbar och det luktar mindre.
  • Informationsfolder om vad du får och inte får lägga i matavfallsinsamlingen.

Du ansvarar själv för rengöring av kärlen.

Vänta med att glesa ut hämtningen av restavfallet

Vänta en månad efter du har kommit igång med matavfallssorteringen innan du ändrar hur ofta ditt restavfall hämtas. Efter en månad ser du hur mycket som försvinner från det vanliga sopkärlet och kan då avgöra om du kan gå över till 4-veckors-hämtning eller hämtning var fjortonde dag. Med glesare hämtning får du ner kostnaderna för avfallshämtningen men om du ändrar för snabbt så kan det skapa problem med överfulla kärl.

Matavfallssortering gör din sophämtning billigare

Du betalar inte något extra för matavfallshämtningen – varken grundavgift eller kilopris. När du sorterar ut matavfallet minskar dessutom mängden restavfall i vanliga soppåsen och därmed kostnaderna för det vanliga avfallskärlet.

Du kan dessutom välja att glesa ut hämtningen av restavfallet till varannan eller var fjärde vecka. På så sätt minskar du ytterligare dina avfallskostnader och gör ett bra miljöval.

Nu är det obligatoriskt

Den första januari blev det obligatoriskt att sortera ut matavfallet i Stockholm. Läs mer om det i puffen nedan. Viktigt att tänka på för dig som inte har matavfallshämtning redan:

  • Om du har varmkompost eller bokashi för matavfallet behöver du anmäla den hos miljöförvaltningen. Det är anmälningsplikt på det, enligt de kommunala föreskrifterna, även innan obligatoriet.
  • Från 1 januari 2024 blir sortering av matavfall med avfallskvarn som går direkt till ledningsnätet inte längre godkänt. Går din kvarn direkt till ledningsnätet? Då behöver du hitta en annan lösning för ditt matavfall. Du kan beställa hämtning av matavfall nedan.

Beställ matavfallshämtning

Hämtningsintervall för vanliga hushållssopor
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Aktuellt för dig i villa

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Förslag till VA-taxa respektive avfallstaxa finns nu presenterade. Taxan för en villa föreslås höjas med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Vill någon komma in i din fastighet?

Här reder vi ut när och varför vi vill ha tillgång till din fastighet samt när du ska se upp för bedragare.

Läs av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren och rapportera hur mycket vatten du gjort av med minst en gång per år. Såhär gör du för att läsa av vattenmätaren.

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. När din vattenmätare ska bytas skickar vi ett brev till dig.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Mer om hämtning, restavfall och matavfall

Sommartips för avfallskärl

Gör såhär för att undvika dålig lukt från dina avfallskärl på sommaren.

Vad kan jag lägga i restavfallet?

Vad ska egentligen läggas i vanliga soppåsen – det vi kallar restavfallet? Och hur ska den hanteras?

Håll matavfallspåsen torr

Här är våra bästa tips för att få till en bra och enkel hantering av matavfallet hemma och på jobbet.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Tips till dig om matavfall

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Matavfallskvarn – nya regler

I december 2022 fattade regeringen beslut om nya regler som börjar gälla från 1 januari 2024.

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Se alla artiklar inom det här ämnet