Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Vatten- och avfallstjänster

Hämtning av matavfall

Bor du i villa eller radhus är det nu obligatoriskt att sortera ut matavfallet. Mellan första februari och sista april kommer kärl att köras ut till dig som inte redan har matavfallsinsamling. Matavfall hämtas var 14:e dag. Du kan också ha ett delat abonnemang och dela ett matavfallskärl med en granne. Abonnemanget för matavfallshämtning kostar inget extra.

Beställningfunktionen är nu stängd

Den 9 december stängde vi möjligheten att beställa matavfallshämtning. Du som inte hunnit beställa kan invänta utkörningen av matavfallskärl som sker under februari till och med april. Läs mer om utrullningen här:

Utrullningen av matavfallskärl

Har du redan beställt matavfallshämtning så kommer du att få ut ditt kärl men det stora beställningstrycket gör att vi har köer för utkörningen av kärl. Räkna med att det kan ta sju veckor från att du skickar in beställningen tills att du får kärl och påsar.

Matavfallstjänsten

För att sortera ut ditt matavfall behöver du material till köket och ett matavfallskärl för utsidan. Matavfallskärlet ägs av oss och ingår i ditt abonnemang när du anmäler dig till matavfallsinsamling.

Detta ingår:

  • Ett ventilerat kärl för matavfall som rymmer 140 liter.
  • Särskilda papperspåsar till matavfallet, motsvarande ett års förbrukning. 
  • En påshållare till köket. Den är viktig för att hålla påsen torr. Det gör påsen mer hållbar och det luktar mindre.
  • Informationsfolder om vad du får och inte får lägga i matavfallsinsamlingen.

Vänta med att glesa ut hämtningen av restavfallet

Vänta en månad efter du har kommit igång med matavfallssorteringen innan du ändrar hur ofta ditt restavfall hämtas. Efter en månad ser du hur mycket som försvinner från det vanliga sopkärlet och kan då avgöra om du kan gå över till 4-veckors-hämtning eller hämtning var fjortonde dag. Med glesare hämtning får du ner kostnaderna för avfallshämtningen men om du ändrar för snabbt så kan det skapa problem med överfulla kärl.

Matavfallssortering gör din sophämtning billigare

Du betalar inte något extra för matavfallshämtningen – varken grundavgift eller kilopris. När du sorterar ut matavfallet minskar dessutom mängden restavfall i vanliga soppåsen och därmed kostnaderna för det vanliga avfallskärlet.

Du kan dessutom välja att glesa ut hämtningen av restavfallet till varannan eller var fjärde vecka. På så sätt minskar du ytterligare dina avfallskostnader och gör ett bra miljöval.

Nu är det obligatoriskt

Den första januari blev det obligatoriskt att sortera ut matavfallet i Stockholm. Läs mer om det i puffen nedan. Viktigt att tänka på för dig som inte har matavfallshämtning redan:

  • Under perioden februari till och med april 2023 kommer du att få ett matavfallskärl utkört till din fastighet tillsammans med påsar och startkit. Läs mer här.
  • I december stängde vi beställningsmöjligheten för matavfall.
  • Om du har varmkompost eller bokashi för matavfallet behöver du anmäla den hos miljöförvaltningen. Det är anmälningsplikt på det, enligt de kommunala föreskrifterna, även innan obligatoriet. 
    Vi behövde få information om din anmälan i december för att inte köra ut kärl till dig vid utrullningen. Länk till stadens webb om kompost.
  • Har du matavfallskvarn i stället för kärl behövde du meddela oss om kvarnen i december för att inte få ett kärl utkört. Läs mer här.

Aktuellt för dig i villa

Läs av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren och rapportera hur mycket vatten du gjort av med minst en gång per år. Såhär gör du för att läsa av vattenmätaren.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Vintertips för avfallskärl

Se till att påsarna inte fryser fast i sopkärlet. Som fastighetsägare ska du själv lossa eventuella sopor som frusit fast för att säkra att kärlet kan tömmas.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Tips till dig om matavfall

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Matavfallskvarn – nya regler

I januari kom nya direktiv från Naturvårdsverket som börjar gälla från 1 januari 2024.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Minska ditt matsvinn

Välj att ta vara på maten

Vi behöver bli bättre på att slänga mindre mat. Att planera matinköp, förvara maten rätt och att använda de rester som uppstår.

Förvara maten rätt för att undvika matsvinn

Här är några hållpunkter för att undvika att behöva slänga bra mat i onödan.

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt kan du spara pengar.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Se alla artiklar inom det här ämnet