Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Riktlinjer

Riktlinjer

Våra riktlinjer för vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering berör dig som är byggherre, fastighetsägare eller arkitekt.

Riktlinjerna gäller även för dig som arbetar inom stadens förvaltningar och bolag och som beslutar, projekterar eller är involverad i vatten- avlopps- och avfallsfrågor inom stadsbyggnadsprocessen.

Vi ansvarar för vatten- och avloppsfrågor i Stockholms stad och Huddinge kommun. Vi ansvarar också för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Det finns relativt få detaljregler i lagstiftningen om hur avfallshantering konkret ska se ut. Därför kan det som går utöver lagstiftning ses som råd och rekommendationer utifrån branschpraxis om en fungerande avfallshantering och dessa kan därför fungera oavsett kommun. Har du frågor ska du alltid vända dig till kommunen du ska bygga i.

Riktlinjer vid om- eller nybyggnationer

Se också

Länshållningsvatten

Vatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader ska hanteras speciellt.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.