Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Här hittar du vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisningen fastställs av bolagets styrelse. För 2022 är årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen en gemensam rapport för koncernen Stockholm Vatten och Avfall som även omfattar dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport