Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Årsredovisning och hållbarhet

I vår hållbarhetsredovisning presenterar vi vår verksamhet, vår vision och våra mål, vilka framtidens utmaningar är, vilka som är våra viktigaste hållbarhetsfrågor och hur vi arbetar.

Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 av extern part, vilket innebär att vi lever upp till de krav som ställs på hur vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete.