Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Årsredovisning och hållbarhet

I vår hållbarhetsredovisning presenterar vi vår verksamhet, vår vision och våra mål, vilka framtidens utmaningar är, vilka som är våra viktigaste hållbarhetsfrågor och hur vi arbetar.

Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 av extern part, vilket innebär att vi lever upp till de krav som ställs på hur vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete.

Du kanske också vill läsa om...

Certifiering och kontroll

Genom att vara certifierad säkerställer vi att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt.

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes upp och utvecklingen i sjön följdes noga. Arbetet vid Bornsjön liknar inget annat på Stockholm Vatten och Avfall. Vattenvården innefattar så mycket mer här än på andra ställen.

Se alla artiklar inom det här ämnet