Till sidans huvudinnehåll

Restaurang och storkök

Översikt

I restauranger, storkök och matvarubutiker omsätts mycket mat, förpackningar, och annat material som skapar avfall. Vid matlagningen används även mycket fett som när det är använt måste tas till vara för att inte skapa problem i våra gemensamma avloppsledningar.

Se till att du har rätt tjänster hos oss för att både minska er verksamhets miljöpåverkan men också få ner kostnaderna. Här kan du även se aktuella taxor, få praktiska miljötips och kontakta oss om du har frågor som du vill ha hjälp med.

Aktuellt för dig

Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och bidra till kretsloppet. Dessutom slängs mycket mat i onödan. Genom att sortera ut matavfallet så blir det onödiga matsvinnet synligt och därmed lättare att arbeta bort.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det kommunala ledningsnätet. Därför är det viktigt att verksamheter såsom restauranger, storkök och caféer hanterar fettet på rätt sätt.

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Se alla artiklar inom det här ämnet

Matavfall i restauranger och storkök

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Därför är det bra att din restaurang sorterar matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet