Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Översikt

I restauranger, storkök och matvarubutiker omsätts mycket mat, förpackningar, och annat material som skapar avfall. Vid matlagningen används även mycket fett som när det är använt måste tas till vara för att inte skapa problem i våra gemensamma avloppsledningar.

Se till att du har rätt tjänster hos oss för att både minska er verksamhets miljöpåverkan men också få ner kostnaderna. Här kan du även se aktuella taxor, få praktiska miljötips och kontakta oss om du har frågor som du vill ha hjälp med.

Töm förpackningarna

Krav på att tömma innehållet ur förpackningar

Nu ska alla verksamheter tömma och sortera ut sina förpackningar. Förpackningen ska materialåtervinnas. Genom att sortera ut förpackningar bidrar du till ökad materialåtervinning och hushållning av resurser i samhället.

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Aktuellt för restaurang och storkök

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang

Precis som för alla andra är det obligatoriskt för restauranger att sortera ut matavfallet. Tjänsten beställs av oss och miljöförvaltningen genomför tillsyn löpande.

Taxor för vatten och avfall 2024

VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 är beslutad. Taxan för en villa höjs med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Serveringsställen ska erbjuda sortering för sina gäster

Om er restaurang säljer mat eller dryck i förpackningar ska gästerna från den 1 januari 2024 kunna sortera ut det förpackningsavfall som blir kvar när de ätit.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Aktuellt för livsmedelsbutiker

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Att tänka på i ett vattenskyddsområde

Vackra vyer, svalkande bad och rogivande båtliv. Du som bor eller vistas vid östra Mälaren har mycket att njuta av. Men eftersom du befinner dig i ett vattenskyddsområde har du även ett ansvar att värna extra om

Vad ska du som har båt vid Mälaren tänka på?

Du som seglar eller kör motorbåt på Mälaren eller sköter om din båt i närheten av sjön kan hjälpa till att skydda Mälaren och vårt dricksvatten.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutik

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Därför är det bra att sortera ut matavfall på matställen och i livsmedelsbutiker

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet