Till sidans huvudinnehåll

Restaurang

och storkök

Översikt

I restauranger, storkök och matvarubutiker omsätts mycket mat, förpackningar, och annat material som skapar avfall. Vid matlagningen används även mycket fett som när det är använt måste tas till vara för att inte skapa problem i våra gemensamma avloppsledningar.

Se till att du har rätt tjänster hos oss för att både minska er verksamhets miljöpåverkan men också få ner kostnaderna. Här kan du även se aktuella taxor, få praktiska miljötips och kontakta oss om du har frågor som du vill ha hjälp med.

Aktuellt för dig

Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de bli till biogas och biogödsel och bidra till kretsloppet.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Se alla artiklar inom det här ämnet

Matavfall i restauranger och storkök

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Matavfall – lösningar och regler

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang och storkök. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger att hantera sitt matavfall. Det finns två olika typer och i båda modellerna mals matavfallet i en kvarn placerad i exempelvis diskutrymme eller kök och båda

Därför är det bra att din restaurang sorterar matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet