Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Du kan reklamera sophämtningen tidigast klockan 22 dagen då avfallet skulle hämtats. Våra samarbetspartners har hela dagen på sig att göra hämtningen. Din reklamation ska sedan åtgärdas tidigast nästkommande arbetsdag.

Förseningar i sophämtningen

På grund av snöovädret kan sophämtningen bli försenad.

När vägarna blir framkomliga igen kommer vi köra extra för att komma ikapp med eventuell utebliven sophämtning så snart som möjligt.

Om det är möjligt, låt sopkärlen stå framme tills de är tömda. Skotta och sanda även runt dina sopkärl så att sophämtaren kan komma fram.

Reklamera utebliven sophämtning

Fraktion det gäller
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.