Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Tjänster

Läs av vattenmätaren regelbundet

Vattenmätaren visar hur mycket vatten ni använder i verksamheten.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Vi tillhandahåller vattenmätare och det är också vi som ansvarar att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.

Det är bra att komma ihåg att läsa av vattenmätaren regelbundet. Minst en gång om året ska den läsas av och rapporteras in. Om du gör det oftare så får du en faktura som stämmer bättre överens med din faktiska förbrukning.

Rapportera mätarställning

När du läst av din vattenmätare kan du lämna avläsningen till oss på olika sätt:

 1. Logga in på Mina sidor och ange mätarställningen.
 2. Mejla in mätaravläsningen till kund@svoa.se.
 3. Ringa kundtjänst och meddela mätarställningen.

Så här läser du av vattenmätaren

 1. Hitta din vattenmätare:

  Vattenmätaren kan finnas i tvättstugan, vid värmepannan, elcentralen, i källaren eller garaget. Dörren till rummet där vattenmätaren finns är märkt med en blå pil och ett  vattenmätarmärke. Följ pilarna.
  Vattenmätare1.jpg

 2. Mätarplatsen:

  Vattenmätaren har avstängningskranar på vardera sida. Ta för vana att vrida lite på kranarna ibland, då håller de längre och du slipper riskera att de går sönder den dagen du väl behöver vrida på dem.
  Vattenmätare2.jpg

 3. Vattenmätarställning:

  Här är en vattenmätare med locket uppfällt med  vattenmätarnumret 270504. Här kan du läsa av på mätarställningen att förbrukningen uppgår till 4 706 kubikmeter. Det är de siffrorna som du ska rapportera in till oss.
  Vattenmätare3.jpg

 4. Spåra intern läcka:

  På vattenmätaren sitter också ett svart kugghjul. Se bilden ovan. Om allt vatten i fastigheten är avstängt ska kugghjulet inte snurra. Om du misstänker en läcka på fastighetens ledningsnät kan du felsöka genom att stänga av allt vatten och kontrollera att det svarta kugghjulet inte rör sig.

  Misstänker du att kranen för ingående vatten (innan mätaren) inte tätar, kan du stänga den och prova att sätta på en kran i närheten. Om det svarta hjulet på mätaren snurrar så är inte kranen helt stängd och alltså inte tät.

Därför ska du läsa av din vattenmätare regelbundet

Ta för vana att läsa av din vattenmätare regelbundet. Att bara fortsätta betala dina fakturor på prognoser över förbrukningen är inte bra över längre tid.

Faktisk kostnad är naturligtvis att föredra så långt det är praktiskt möjligt. Stora förändringar av förbrukningen innebär motsvarande förändringar på fakturan.

Ytterligare en anledning till att läsa av mätaren regelbundet är att du kan upptäcka om något läcker och på det sättet slippa både skador och onödiga kostnader.

Tips till dig

Byte av vattenmätare

Med jämna intervall hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. När din vattenmätare ska bytas skickar vi ett brev till dig.

Läs av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren och rapportera hur mycket vatten du gjort av med minst en gång per år. Såhär gör du för att läsa av vattenmätaren.

Ansvar för och placering av vattenmätaren

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter.