Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Priser

Lämna avfall på återvinningscentral

Företag, verksamheter, fastighetsägare av flerfamiljshus betalar för att lämna grovavfall på våra återvinningscentraler. För privatpersoner är det kostnadsfritt.

Priser

Avgift för företag och verksamheter som lämnar grovavfall och trädgårdsavfall på återvinningscentral:

  • 720 kronor (exklusive moms) per besök.
  • Betalning görs genom månadsfakturering.

Det är samma avgift på alla återvinningscentraler i Stockholms stad.

Betalning med hjälp av ett inpasseringssystem

På återvinningscentralerna Bromma, Lövsta, Östberga, Sätra och Vantör finns ett inpasseringssystem.

  • Företagsregistrerade lätta lastbilar blir automatiskt registrerade för betalning per besök. Inpasseringssystemet skapar en faktura som skickas till företaget en gång i månaden.
  • Du som kommer med verksamhetsavfall i privatregistrerade eller utlandsregistrerat fordon kommer bli manuellt registrerade och får fakturan på plats. Personalen bedömer vad som räknas som verksamhetsavfall.
  • Du som har enskild firma och kommer med verksamhetsavfall registreras inte automatiskt. Du behöver alltid kontakta personalen för att få en faktura på plats.

Payment method on recycling centers

Frågor?

Svea Ekonomis kundtjänst

Telefon: 08-735 29 59

E-post: faktura@sveaekonomi.se

Har du frågor om en faktura kontaktar du Svea Ekonomis kundtjänst. Telefontid: vardagar 8-17.

Kundtjänst

Telefon: 08-522 120 00

E-post: kund@svoa.se