Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd fettavskiljare installerad.

Vi tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär.

I de bestämmelser som gäller för användningen av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/ abonnent inte får släppa ut fett i större mängder.

I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp. Det kan leda till källaröversvämningar eller tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till sjöar och vattendrag – så kallad bräddning.

Vi har stora, regelbundna problem med stopp i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från till exempel restauranger, storkök och gatukök.

Verksamheter som måste ha en fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett ska EU-godkänd fettavskiljare finnas installerad i följande verksamheter:

 • Bageri
 • Café/konditori
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutik
 • Hamburgerbar/gatukök
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Storkök
 • Rökeri
 • Sushi

Så gör du för att installera fettavskiljare

 1. Du som är verksam i Stockholm ska lämna bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Blanketten beställs från deras expedition eller laddas ner från bygglov.stockholm.
  Har du verksamhet i Huddinge behövs ingen bygganmälan skickas in.
 2. Installera EU-godkänd fettavskiljare. Se lista med leverantörer under "Här köper du din fettavskiljare".
 3. Dimensioneringsregler:
  Fettavskiljaren ska klara vattenflödet enligt SSEN 1825-1 beräkningsformel. Fråga återförsäljaren så kan de hjälpa dig att beräkna vilken storlek du ska välja. Under "Så stor ska fettavskiljaren vara" nedan finns en förenklad tabell för vägledning.
 4. Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.

När installationen är klar ska beställningsblanketten fyllas i och skickas in. Beställningsblanketter för Stockholm respektive Huddinge hittar du längst ner på den här sidan.

Placering

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte göras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor angående placeringen av avskiljaren i din livsmedelslokal.

Så stor ska fettavskiljaren vara

Fettavskiljaren ska klara vattenflödet enligt SSEN 1825-1 beräkningsformel. Nedan finns en förenklad dimensioneringstabell men fråga återförsäljaren så kan de hjälpa dig att beräkna vilken storlek du ska välja.

Matportioner per dag Normstorlek för avskiljare (liter/sekund)
- 200  2
201-400  4
401-700  7
701-1000 10
1001 - special

Här köper du din fettavskiljare

När du ska köpa en fettavskiljare är det viktigt att du kontrollerar att den är godkänd, inte bara testad, enligt EU-standarden SSEN 1825-1.
I listan nedan finns företag som säljer en eller flera sorters fettavskiljare som är EU-godkända.

 • ACO-Nordic
 • Bia Cleantech 
 • Bioteria
 • GPA Euronord
 • Interspol Systems
 • Matavfallssystem
 • Reningssystem i Sverige
 • Rensa Entreprenad
 • Uson Miljöteknik
 • Wavin

Kontroll och tillsyn

Stockholm Vatten och Avfall kravställer om fettavskiljare enligt ABVA och miljöförvaltningen kan göra ett tillsynsärende om fettavskiljaren inte töms. Hantering av avfall regleras framför allt i Miljöbalken, men även i avfallsförordningen. Utöver detta gäller aktuell renhållningsordning för Stockholms kommun med föreskrifter och avfallsplan.

Viktigt att veta om fett och fettavskiljare

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra

Tömning av fettavskiljare och kombitank

Teckna abonnemang för tömning av fettavskiljare, kombitank eller sluten matavfallstank hos oss. Service av dem behöver du ordna via en annan leverantör.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Se alla artiklar inom det här ämnet