Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Nybliven husägare

Teckna eller ändra abonnemang

Som kund hos oss betalar du för att få dricksvatten i din kran och att ditt avloppsvatten tas omhand och renas, ett VA-abonnemang. Du behöver även ett abonnemang för sophämtningen. Det ärver du från den tidigare ägaren men du kan efter ägarbytet göra de förändringar du önskar.

Vatten och avlopp – nyteckning

Den som säljer ett hus anmäler ägarbytet till oss så att abonnemangen hamnar på dig som ny ägare. Om du bygger nytt hus brukar byggherren teckna abonnemanget som sedan flyttas över till dig vid överlåtelsen.

När du tecknar ett vatten- och avloppsabonnemang förbinder du dig att betala för förbrukning och fasta avgifter fram tills dess att abonnemanget upphört. Abonnemanget gäller från och med den dag lagfarten för ditt nya boende träder i kraft.

Läs av vattenmätaren 

Läs av din vattenmätare på inflyttningsdagen så din faktura blir korrekt.

Sophämtning

Om du bor i Huddinge tecknar du avtal för avfallshämtning med SRV återvinning. Som villa- och radhusägare i Stockholms stad tecknar du det med oss. Du väljer på följande sophämtningsabonnemang:

Matavfall och restavfall

Det vanligaste abonnemanget där vi hämtar ditt matavfall och ditt restavfall i två separata kärl. Du kan välja på hämtning varje, varannan eller var fjärde vecka för restavfallet och matavfallet hämtas varannan vecka.

Endast restavfall

Om du har hämtning av endast restavfall kan du välja på hämtning varje eller varannan vecka. 1 januari 2023 blir matavfallssortering obligatoriskt.

Trädgårdsavfall – en tillvalstjänst

Abonnemanget är ett säsongsabonnemang från april till och med oktober. Hämtning sker varannan vecka.

Ändra abonnemang, lägga till eller avsluta tillvalstjänster

Vi rekommenderar att du flyttar in innan du ändrar ditt abonnemang. Men har du till exempel blöjbarn och den tidigare ägaren hade hämtning var 4:e vecka av restavfallet kanske du ska göra en justering redan innan du flyttar in. Men oftast kan du flytta först och sedan justera vid behov.

8904

Flyttanmälan, ägarbyte för vatten och avfall * Obligatoriskt fält

Kommun
Tjänst
Du måste välja minst en tjänst
Uppgifter om Fastigheten
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Uppgifter om nuvarande kund
Fältet får inte vara tomt
Ange ett giltigt personnummer/organisationsnummer
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Ange en giltig e-postadress
Fältet får inte vara tomt
Uppgifter om tillträdande kund
Fältet får inte vara tomt
Ange ett giltigt personnummer/organisationsnummer
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Ange en giltig e-postadress
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
GDPR

Jag har läst villkoren och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall behåller mina personuppgifter.

Du måste godkänna villkoren