Till sidans huvudinnehåll

Rapporter

Om Stockholm Vatten och Avfall

Rapporter

På dessa sidor hittar du rapporter som är skrivna av både medarbetare på Stockholm Vatten och Avfall och examensarbeten.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Miljörapporter

Vi driver flera anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Med tillståndet följer villkor för verksamheterna samt krav på årlig miljörapportering.

Miljörapporter avloppsverksamheten

Miljörapporter återvinningscentraler

Tidigare års miljörapporter

Tidigare års miljörapporter kan hämtas från svenska miljörapporteringsportalen eller begäras ut via vår registrator.